20 czerwca 2016

500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.Kapčiamiestis dawne Kopciowo, gdzie dzieje miasteczka sięgają aż XVI wieku, wtedy to król Zygmunt Stary w 1516 r. nadał okoliczne dobra swemu pisarzowi Kopciowi Wasilkiewiczowi. Na terenie tych dóbr z czasem zaczęło wyrastać miasteczko. W XVIII wieku nad Białą Hańczą powstał zakład metalurgiczny, przerabiając miejscową rudę darniową. W 1724 Mikołaj Ogiński ufundował tu kościół, będący pierwotnie filią w Berżnikach. Obecny kościół jednowieżowy pod wezwaniem Opatrzności Bożej został zbudowany w 1824 r. przez księcia Antoniego Ogińskiego, spalony w czasie wojny w 1941 r., odbudowany w 1956 r., odresturowany w 2014 r. W XIX wieku przez miasteczko przebiegały ważne szlaki handlowe. W Kapčiamiestis urodził się znany litewski kompozytor Česlovas Sasnauskas. Na starym cmentarzu znajduje się grób, słynnej uczestniczki Powstania Listopadowego na Litwie - bohaterskiej Emilii Plater. W centrum miejscowości znajduje się pomnik bohaterki. Na cokole wyryty jest cytat z wiersza Adama Mickiewicza „Śmierć pułkownika”. Dzisiaj Kapčiamiestis to pięknie położone miasteczko 11 km na wschód od granicy z Polską i 7 km na północ od granicy z Białorusią. Położone jest nad rzekami Białą Hańczą i Niedą. Wiele obecnych domów z drewna wzorowanych jest na wzór przedwojennych budynków. W miasteczku znajduje się muzeum i szkoła im. Emilii Plater. Miejscowość jest chętnie odwiedzana przez turystów, ze względu na wspaniałe położenie wśród lasów i jezior, dlatego też warto skorzystać z tutejszych walorów naturalnych, kulturowych i historycznych.

500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.500 lat Kapčiamiestis (Litwa) - miasteczko mające pięć wieków, czyli wycieczka na dawne kresy.


13 czerwca 2016

Krasnogruda - otwarcie ścieżki edukacyjnej „Dobrze Panie Bobrze w Krasnogrudzie”.Opowieścią o bobrach i innych mieszkańcach krasnogrudziego parku Miłosza na Sejneńszczyźnie otwarto ścieżkę edukacyjną „Dobrze Panie Bobrze w Krasnogrudzie”. Ścieżka dzieli się na cztery części, każda część to opowieść o różnych gatunkach naszej flory i fauny występujących na tym terenie. Poznać można gatunki drzew rosnących w parku, ptaki a przede wszystkim bobra europejskiego. Po ścieżce oprowadzał i barwnie opowiadał o ciekawym życiu bobrów europejskich „Pan bobrowy” Wojciech Misiukiewicz - ekspert o tych ciekawych zwierzętach, autor książek i artykułów o bobrach z Wigierskiego Parku Narodowego. Obecność bobrów w parku widać wyraźnie, zbudowały tamę mając dookoła doskonałą bazę żerową i budulcową. Przygotowaniem ścieżki zaangażowały się także dzieci i młodzież, uczestniczący w pracowni przyrody i plastyki Ośrodka "Pogranicze". Organizatorem otwarcia ścieżki edukacyjnej był Klub Gaja przy współpracy Fundacji Pogranicze. Takie naturalne sąsiedztwo bobra europejskiego zobowiązuje, dlatego powstała ta ścieżka edukacyjna prowadząc nas przez zielone zakamarki krasnogrudzkiego parku Czesława Miłosza.

Krasnogruda - otwarcie ścieżki edukacyjnej „Dobrze Panie Bobrze w Krasnogrudzie”.Krasnogruda - otwarcie ścieżki edukacyjnej „Dobrze Panie Bobrze w Krasnogrudzie”.Krasnogruda - otwarcie ścieżki edukacyjnej „Dobrze Panie Bobrze w Krasnogrudzie”.Krasnogruda - otwarcie ścieżki edukacyjnej „Dobrze Panie Bobrze w Krasnogrudzie”.