30 lipca 2013

Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.O tym jak kiedyś na wsi wyglądały żniwa, jak je celebrowano i z jak wielkim poświęceniem się im oddawano mogli się przekonać wszyscy, którzy przybyli do Centrum Rozrywki i Wypoczynku „Šilaine” w Oszkiniach k. Puńska na Sejneńszczyźnie. Tradycyjne świętowanie rozpoczęto od powitania licznie przybyłych gości i turystów z kraju i zza granicy przez gospodarza imprezy. Organizatorzy przygotowali dawną tradycyjną żniwną inscenizacją. Odbył się pokaz tradycyjnego żęcia zboża kosą, w którym udział wzięli członkowie zespołu etnograficznego „Gimtinė”. Pokaz prezentowanych podczas imprezy obejmował: koszenie kosą, podbierania zboża i wiązania snopków przez kobiety oraz stawianie kopek w tzw. „dziesiątek”. Zgodnie z tradycją zboże żęto sierpami i kosami zawsze ze słońcem czyli od lewej do prawej strony. Żniwa były czasem wytężonej pracy i wysiłku, który jednak wynagrodzony był zebranymi z pola plonami. Natomiast po pracy był czas na kosztowanie chleba i poczęstunek przy wspólnym biesiadnym stole. Po pokazach były też oczywiście życzenia dla solenizantek, a po nich koncert nad jeziorem Sejwy, w którym wystąpiły grupy folklorystyczne: kapela „Griežlė” i zespół Beržūna z Šestokai (Litwa). Organizatorem imprezy było: Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce „Sąsiedzi“. Centrum Rozrywki i Wypoczynku „Šilaine” w Oszkiniach zachęca do spędzenia czasu w sielskiej atmosferze prawdziwej dawnej wsi, gdzie naturalnie kołyszą się żółte kłosy zbóż.

Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Sejneńszczyźnie - „ Na Św. Anny” - Oszkinie 2013.26 lipca 2013

Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013


Przed krzyżem na wzgórzu w miejscu symbolizującym pochówek zaginionych odbyły się w Gibach na Sejneńszczyźnie obchody upamiętniające 68. rocznicę Obławy Augustowskiej . Obchody rozpoczęły się od polowej mszy św. w intencji pomordowanych, celebrowana przez biskupa pomocniczego Diecezji Ełckiej Romualda Kamińskiego. W obchodach rocznicowych uczestniczyły rodziny ofiar, lokalne władze, parlamentarzyści, służby mundurowe oraz mieszkańcy regionu. Podczas obchodów dyrektor podlaskiego oddziału IPN powiedziała…”, że pamięć o obławie nie ginie, przeciwnie, dzięki wysiłkom niewielu, wie o niej coraz więcej ludzi…”. Po mszy św. i przemówieniach, zostały złożone pod symbolicznym krzyżem wieńce i kwiaty. Ponad 68 lat temu w lipcu 1945 roku w Puszczy Augustowskiej i jej okolicach, NKWD przeprowadziła zaplanowaną operację. Ta planowana operacja nazwaną została później „Obławą Augustowską” lub „Małym Katyniem”. W jej wyniku zatrzymano 2 000 osób, około 600 osób podejrzewanych o powiązania z AK-owskim podziemiem wywieziono. Ich los do dziś nie jest znany. Przyjmuje się, że zostali wywiezieni w okolice Grodna ( Białoruś) i zamordowani. Rodziny ofiar wciąż czekają na ujawnienie przez Rosję prawdy o zbrodni. Organizatorami obchodów rocznicy obławy byli: proboszcz parafii św. Anny w Gibach, wójt gminy Giby oraz dyrektor oddziału IPN w Białymstoku.

Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013Obchody 68. rocznicy Obławy Augustowskiej. Pamięć, która nigdy nie zginęła. Giby - 2013