26 listopada 2011


Późnojesienne zgryzy bobrowe.

Rozglądając się dookoła z łatwością przekonamy się, że bobry mogą silnie oddziaływać na środowisko w którym żyją. Bobry są zwierzętami roślinożernymi. Poza liśćmi, gałęziami i korą drzew liściastych, zjadają korzenie. Bóbr bez trudu przegryza gałąź grubości kilku cm. i obala drzewa o średnicy do około 70 cm. Najchętniej ścina: wierzby, topole, osiki, jesiony, dęby i brzozy. Do ścinania drzew bobry używają swoich czterech potężnych siekaczy. Ślady zgryzania przez bobry składają się z licznych nacięć o gładkiej powierzchni, tak jakby zostały wykonane przy pomocy dłuta. Ścięte drzewo o niewielkiej średnicy zostaje najpierw pozbawione gałęzi, a następnie podzielone na mniejsze fragmenty. Ogryzione z kory fragmenty drzewa mogą być wykorzystane przez bobry do budowy żeremia lub tamy. Grube drzewa najczęściej są okorowywane u nasady i pozostawiane bez ścinania. Jednocześnie można zauważyć, iż w powstałych lukach szybko wyrastają siewki nowego pokolenia lasu, co jest procesem spontanicznym, przejawem naturalnej sukcesji zbiorowiska leśnego.

Źródło: http://www.wigry.win.pl oraz informacje własne

Późnojesienne zgryzy bobrowe.

Późnojesienne zgryzy bobrowe.

Późnojesienne zgryzy bobrowe.

Późnojesienne zgryzy bobrowe.

Późnojesienne zgryzy bobrowe.

Późnojesienne zgryzy bobrowe.

Późnojesienne zgryzy bobrowe.

Późnojesienne zgryzy bobrowe.

18 listopada 2011


Późna Jesień - przyroda w miesiącu Listopadzie.

W ciągu listopada jesienne wiatry zrzucają z drzew i krzewów nieliczne już liście. Zostają one tylko na dębach i grabach, zwłaszcza na ich dolnych gałęziach. Pod koniec miesiąca drzewa stoją już bezlistne, a gruby pokład liści pokrywa ziemię i szeleści pod nogami. Rośliny zielne też przygotowują się do zimowego odpoczynku. Pod przykryciem z opadłych liści, a później i śniegu, czekają na nadejście wiosny. Bory nieznacznie tylko zmieniają swój wygląd w jesieni. Gdy w lasach liściastych sypią się masowo liście, w borze zrzuca swe szpilki tylko modrzew. W Listopadzie w borach mieszanych brązowozłote liście dębów utrzymują się na drzewach, zwłaszcza na ich niższych lepiej osłoniętych gałęziach, odbijają jasną barwą od ciemnego igliwia sosen. Dojrzewają w tym miesiącu ostatnie szyszki sosen, świerków i modrzewi. Grzybów kapeluszowych niewiele utrzymuje się do listopada. Kwiatów nie ma teraz już żadnych. W miesiącu listopadzie czuć wyraźnie już zbliżającą się zimę.

Późna Jesień - przyroda w miesiącu Listopadzie.

Późna Jesień - przyroda w miesiącu Listopadzie.

Późna Jesień - przyroda w miesiącu Listopadzie.

Późna Jesień - przyroda w miesiącu Listopadzie.

Późna Jesień - przyroda w miesiącu Listopadzie.

Późna Jesień - przyroda w miesiącu Listopadzie.

Późna Jesień - przyroda w miesiącu Listopadzie.

Późna Jesień - przyroda w miesiącu Listopadzie.

10 listopada 2011


Hubertus – Święto myśliwych. Kučiūnai 2011 „Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas“

Niedaleko granicy kraju na dawnej pojaćwieskiej krainie i kresach Polski odbyło się święto dziękczynienia myśliwych „Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas“. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele p. w. św. Kazimierza w Kučiūnai (Kuciuny) na Litwie ku czci Świętego Huberta - patrona myśliwych i leśników, stanowiąc autentyczny przejaw żywotności kultu. Po mszy myśliwi litewscy, goście oraz uczestnicy święta zebrali się na placu przed Domem Kultury w Kučiūnai, zaśpiewaniem myśliwskiej pieśni o tematyce łowieckiej rozpoczęto Hubertusa. Odbyło się powitanie myśliwych i poczęstunek oraz wspólna biesiada myśliwska, w której główną potrawą była dziczyzna. Myśliwi zaprezentowali swoje trofea łowieckie. Na wystawie prezentowane były zwierzęta łowne charakterystyczne dla tych okolic, znajdziemy tu zarówno wilka, zająca szaraka, kunę leśną, ptaki, poroża, oręż dzika oraz liczne medalowe trofea. Zaprezentowano również fotografie, dyplomy i inne przedmioty powiązane z myślistwem. Święto hubertowskie - Šv. Hubertas kończy biesiada myśliwych przy ognisku oraz nalewce. Obchody święta Hubertus mają zapewnić dobre wyniki w nadchodzącym sezonie. Więcej czasu niż na łowy poświęcamy na dokarmianie zwierzyny, chronienie jej przed kłusownikami i pielęgnowanie tradycji łowieckich - zapewniają myśliwi.

Hubertus – Święto myśliwych. Kučiūnai 2011 „Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas“

Hubertus – Święto myśliwych. Kučiūnai 2011 „Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas“

Hubertus – Święto myśliwych. Kučiūnai 2011 „Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas“

Hubertus – Święto myśliwych. Kučiūnai 2011 „Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas“

Hubertus – Święto myśliwych. Kučiūnai 2011 „Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas“

Hubertus – Święto myśliwych. Kučiūnai 2011 „Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas“

Hubertus – Święto myśliwych. Kučiūnai 2011 „Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas“

Hubertus – Święto myśliwych. Kučiūnai 2011 „Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas“

Hubertus – Święto myśliwych. Kučiūnai 2011 „Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas“

Hubertus – Święto myśliwych. Kučiūnai 2011 „Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas“

Hubertus – Święto myśliwych. Kučiūnai 2011 „Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas“

Hubertus – Święto myśliwych. Kučiūnai 2011 „Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas“

4 listopada 2011


Miejsca Pamięci Narodowej na Suwalszczyźnie.
Stanowisko. Pomnik pamięci żołnierzy KOP.

W miejscowości Stanowisko koło Berżnik, w pobliżu dawnej strażnicy KOP znajduje się pomnik upamiętniający przedwojenne służby ochrony pogranicza oraz tablica pamiątkowa ku czci zamordowanych żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. Bataliony KOP broniły polskich granic przed wkraczającą po 17 września 1939 roku Armią Czerwoną. Żołnierze KOP stoczyli wiele potyczek, po obronie Kalet (Białoruś). Jedna z najważniejszych walk miała miejsce w okolicach Budwiecia i Stanowiska, w pobliżu strażnicy Batalionu KOP "Sejny" - 4 Kompanii "Kalety", podczas wycofywania się pograniczników w kierunku terytorium Litwy.

Miejsca Pamięci Narodowej na Suwalszczyźnie.
Stary Folwark. Pamiątkowa tablica.

Tablica pamiątkowa poświęcona dr. Alfredowi Lityńskiemu ustawiona przed budynkiem Muzeum Wigier. W budynku tym w latach 1927 - 1939 mieściła się Stacja Hydrobiologiczna, którą kierował dr Alfred Lityński. Autorem brązowej płyty jest rzeźbiarz Jan Bohdan Chmielewski, w tym miejscu została ustawiona w 2009 roku, wcześniej tablica była ustawiona przed budynkiem Dyrekcji WPN w Krzywem. Źródło: http://www.wigry.win.pl

Miejsca Pamięci Narodowej na Suwalszczyźnie.
Święte Miejsce. Pamiątkowe Uroczysko.

W uroczysku Święte Miejsce znajdującym się nad brzegiem rzeki Rospudy na jednym z drewnianych krzyży - zwracającym uwagę swym wyglądem - przybita jest miedziana tabliczka z tekstem księdza Antoniego Kochańskiego, nieżyjącego proboszcza parafii Janówka. Informuje ona o tym, iż krzyż ten został wystawiony przez Jaćwingów z drużyny Skomęta po przyjęciu przez nich chrztu w 1283 roku, przed udaniem się do Samlandii. Krzyż, podobno palony i niszczony przez pogan, cudownie ocalał i przez nawróconych wrogów został ponownie postawiony. Źródło: http://www.suwalszczyzna.com.pl

Miejsca Pamięci Narodowej na Suwalszczyźnie.
Sejny. Las Borek. Pamiątkowy krzyż Powstania Styczniowego.

W sejneńskim lesie Borek znajduje się drewniany pamiątkowy krzyż Powstania Styczniowego z 1863 roku. Od wybuchu powstania styczniowego minęło ponad 148 lat. Las Borek, Sejny i okolice były wówczas świadkami krwawych potyczek pomiędzy powstańcami a oddziałami armii rosyjskiej. Chcąc upamiętnić tamte wydarzenia postawiono krzyż na symbolicznym miejscu walk powstańczych z 1863 roku. Powstanie miało partyzancki charakter walki, objęło swym zasięgiem Królestwo Polskie i część wschodnich kresów dawnej Rzeczypospolitej. W trakcie powstania nie było wielkich bitew. Powstańcy nie opanowali w zasadzie większego miasta, działali przeważnie w lasach i na wsi. Działania powstańców ograniczała znaczna ilość rosyjskiego wojska, które stacjonowało w trzech głównych miastach regionu: Suwałkach, Augustowie i Sejnach.

Miejsca Pamięci Narodowej na Suwalszczyźnie.
Wigry .Obelisk upamiętniający wizytę Papieża Polaka.

W dniu 10 czerwca 2006 r. w Wigrach, w miejscu gdzie lądował papieski śmigłowiec, odsłonięto obelisk upamiętniający wizytę Papieża Jana Pawła II na Suwalszczyźnie w czerwcu 1999 r. Na obelisku wyryto następujący napis: "On stanął na tym brzegu 8 czerwca 1999 roku. Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II społeczeństwo Gminy Suwałki. Czerwiec 2006".Obelisk znajduje się w pobliżu pokamedulskiego zespołu klasztornego w Wigrach ,w którego pomieszczeniach przebywał Jan Paweł II podczas pielgrzymki w 1999 r. W pokojach tych obecnie utworzone zostało muzeum poświęcone papieżowi, udostępnione dla turystów.
Źródło: http://www.gmina.suwalki.pl

Miejsca Pamięci Narodowej na Suwalszczyźnie.
Mikaszówka. Kamień Pamięci Jana Pawła II.

W centrum Mikaszówki znajduje się Figura Matki Bożej, a obok potężny kamień z herbem papieskim i napisem informującym o pobycie w 1961 roku. Biskup Wojtyła przepływał tędy kajakiem. Zachował się z tamtych czasów ciekawy incydent. „ Podczas jednego z takich spływów w latach 60 - tych XX w. idącego od strony rzeki na przełaj przez łąkę mężczyznę w szortach skarcił w ostrych słowach proboszcz z Mikaszówki ks. Florian Szabłowski. Wielkie było jego zdziwienie, kiedy mężczyzna ów okazał się biskupem Wojtyłą. Źródło:http://www.plaska.pl

Miejsca Pamięci Narodowej na Suwalszczyźnie.
Leszczewo. Krzyż upamiętniający wizytę Papieża.

W malowniczej miejscowości położonej wśród pagórków Wigierskiego Parku Narodowego znajduje się krzyż upamiętniający wizytę papieża Jana Pawła II w pobliskim gospodarstwie Bożeny i Stanisława Milewskich. Znajduje się przy skrzyżowaniu dróg w północno -zachodniej części wsi. Dom państwa Milewskich Ojciec Święty odwiedził podczas swojej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1999 roku. Była to niezwykła wizyta tak Dostojnego Gościa. Źródło: http://www.wigry.win.pl

Miejsca Pamięci Narodowej na Suwalszczyźnie.
Jazy. Pomnik por. Wiltolda Pieleckiego ps. Żwirko.

W Puszczy Augustowskiej znajduje się pomnik w miejscu gdzie 25 kwietnia 1944 r. jako jeden z licznych oddziałów partyzanckich w walce z niemiecką żandarmerią porucznik Witold Pielecki ps Żwirko odniósł w tym terenie swoje największe zwycięstwo. W czasie okupacji, rozwinął się w Puszczy Augustowskiej zorganizowany ruch oporu kierowany przez Armię Krajową. Partyzanci wywodzili się spośród leśników i miejscowej ludności. Prowadzili akcje sabotażu i atakowali posterunki żandarmerii niemieckiej. Jeden z pierwszych oddziałów partyzanckich sformował Witold Pielecki – „Żwirko”. Jesienią 1943 roku jego oddział przeprowadził pierwsze akcje dywersyjne na Kanale Augustowskim. Jego partyzanci atakowali również leśniczówki i tartaki obsadzone przez Niemców starając się w ten sposób chronić lasy przed rabunkową eksploatacją.

Miejsca Pamięci Narodowej na Suwalszczyźnie.
Gruszki. Pomnik Polski Walczącej.

W małej zagubionej wśród lasów miejscowości – Gruszki znajduje się pomnik, który powstał z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, powołanego spośród przedstawicieli społeczności lokalnej. Na pomniku wmurowano 4 tablice dedykowane pamięci zarówno żołnierzy AK, jak również mieszkańcom gminy i Puszczy Augustowskiej wywiezionych lub zamordowanych w czasach II wojny światowej i bezpośrednio w okresie powojennym. Forma urbanistyczno - architektoniczna pomnika ustalona została przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Białymstoku oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.
Źródło: http://www.plaska.pl

Miejsca Pamięci Narodowej na Suwalszczyźnie.
Giby. Golgota Gibiańska.

Na samym obrzeżu miejscowości Giby jest ustawiony pomnik - głazowisko dla uczczenia ofiar obławy lipcowej, dokonanej w 1945 roku przez NKWD przy współpracy z UBP i MO. Jego projekt wykonał wybitny twórca profesor Andrzej Strumiłło, który w latach osiemdziesiątych osiadł w Maćkowej Rudzie. Każdy kamień instalacji symbolizuje jedna ofiarę tej zbrodni. Przyczyną dla której pomnik ten znalazł tu swoje miejsce jest odnalezienie cmentarzyska w 1987 roku, w którym domniemywano zostały pochowane zwłoki ofiar obławy. Niestety, badania tego nie potwierdziły. Były to tylko mogiły zmarłych w pobliskim polowym szpitalu Niemców. Gibiańska Golgota w wymowny sposób obrazuje tragedię około 600 mieszkańców ówczesnych powiatów augustowskiego, sejneńskiego suwalskiego i północnej części sokólskiego, w tym wielu leśników, którzy za swe niepodległościowe dążenia zostali bestialsko zamordowani. Sprawa największego mordu powojennej Polski do dziś nie została wyjaśniona. Mimo wieloletnich poszukiwań do dziś nie jest znane miejsce ich wiecznego spoczynku.

Miejsca Pamięci Narodowej na Suwalszczyźnie.
Czerwony Krzyż. Instalacja z pamiątkowym krzyżem.

Kompozycja autorstwa rzeźbiarza Gustawa Zemły, składająca się z drewnianego krzyża otoczonego kamieniami i głazami, na których leżą fragmenty kamiennych żaren, metalowe przedmioty i części dawnych narzędzi używanych w gospodarstwach wiejskich. Intencją było utrwalenie pamięci po wsi spacyfikowanej przez Niemców w dniu 23 czerwca 1944 roku. Spalono wówczas część zagród, 45 mieszkańców wywieziono do obozów koncentracyjnych, w których zginęło 18 spośród nich. Przyjmuje się, że zniszczenie wsi odbyło się w odwecie za pomoc udzielaną partyzantom. Być może wpływ na zniszczenie wsi miało też zbyt bliskie jej położenie w stosunku do polowego lotniska w Kruszniku. Instalacja powstała w roku 1994, a w roku 2009 została poddana zabiegom konserwacyjnym. W czasie prac zniszczony przez czas sosnowy krzyż zastąpiono nowym – dębowym. Źródło: http://www.wigry.win.pl

Miejsca Pamięci Narodowej na Suwalszczyźnie.
Berżniki. Pomnik członków Armii Krajowej.

Prostopadłościenny duży granitowy głaz wznosi się nad zbiorową mogiłą 20 Polaków, w większości członków konspiracji AK, powieszonych publicznie w Berżnikach przez hitlerowskich żandarmów 18 maja 1944 r. Wśród straconych był wójt gminy Berżniki, Piotr Szyryński z pobliskich Posejnel. Był jednym z przywódców powstania sejneńskiego w 1919 r. Po wybuchu II wojny światowej należał do pierwszych organizatorów konspiracji na Sejneńszczyźnie, zakładał tu siatkę Służby Zwycięstwu Polski. Później został komendantem berżnickiej placówki ZWZ, a następnie AK. Zaimował się m.in. przerzutami polskich oficerów, głównie lotników, na Litwę i Łotwę, skąd przez Szwecję przedostawali się oni do Anglii. Źródło: http://books.google.pl

1 listopada 2011


1 Listopada - Dzień Wszystkich Świętych.

Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Kościele rzymskokatolickim od X wieku. Wyznaczył je na 1 listopada papież Jan XI w 935 roku. Dzień ten kojarzy się nam ze zniczami, grobami bliskich osób, cmentarzem, pamięcią o tych, którzy odeszli do wieczności. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny odwiedzamy groby naszych bliskich. Dochowujemy zwyczaju, by pomodlić się za zmarłych, zadbać o rodzinne groby. Uroczystość Wszystkich Świętych ma wyjątkową moc łączenia rodzin oraz jednania przeciwników. W tym dniu czcimy zarówno tych, których Kościół wyniósł na ołtarze, jak i tych, którzy nie zostali beatyfikowani czy kanonizowani. W Dniu Zadusznym odwiedzamy cmentarze i pogrążamy się w modlitwie za zmarłych. Zapalamy świeczki, oddajemy się zadumie i wspominamy tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do Domu Ojca. Śmierć jest doświadczeniem, które czeka nas wszystkich. Zaabsorbowani codziennością nie zastanawiamy się nad tym zbyt często. Dwa pierwsze dni listopadowe przeżywamy w skupieniu. Powinniśmy jednak mieć świadomość tego, że dla chrześcijanina cmentarz nie jest miejscem rozpaczy, ale nadziei. Nadziei i wiary w zmartwychwstanie.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/ http://www.nasza-arka.pl

1 Listopada - Dzień Wszystkich Świętych.

1 Listopada - Dzień Wszystkich Świętych.

1 Listopada - Dzień Wszystkich Świętych.

1 Listopada - Dzień Wszystkich Świętych.

1 Listopada - Dzień Wszystkich Świętych.

1 Listopada - Dzień Wszystkich Świętych.