4 listopada 2011


Miejsca Pamięci Narodowej na Suwalszczyźnie.
Jazy. Pomnik por. Wiltolda Pieleckiego ps. Żwirko.

W Puszczy Augustowskiej znajduje się pomnik w miejscu gdzie 25 kwietnia 1944 r. jako jeden z licznych oddziałów partyzanckich w walce z niemiecką żandarmerią porucznik Witold Pielecki ps Żwirko odniósł w tym terenie swoje największe zwycięstwo. W czasie okupacji, rozwinął się w Puszczy Augustowskiej zorganizowany ruch oporu kierowany przez Armię Krajową. Partyzanci wywodzili się spośród leśników i miejscowej ludności. Prowadzili akcje sabotażu i atakowali posterunki żandarmerii niemieckiej. Jeden z pierwszych oddziałów partyzanckich sformował Witold Pielecki – „Żwirko”. Jesienią 1943 roku jego oddział przeprowadził pierwsze akcje dywersyjne na Kanale Augustowskim. Jego partyzanci atakowali również leśniczówki i tartaki obsadzone przez Niemców starając się w ten sposób chronić lasy przed rabunkową eksploatacją.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz