21 września 2020

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom.


     

     Obchody 100-ej rocznicy Bitwy Niemeńskiej odbyły się w Berżnikach na Sejneńszczyźnie przy pomniku z krzyżem Virtuti Militari poświęconym  ofiarom bitwy niemeńskiej  na pograniczu polsko-litewskim I to właśnie tu, na cmentarzu parafialnym (cześć wojskowa) rozpoczęły się obchody. Uroczystość zapoczątkowała  msza św. polowa, którą celebrował biskup ełcki Jerzy Mazur, a homilię wygłosił biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Dydycz. 

     

     Uroczystość zgromadziła licznie  mieszkańców Sejneńszczyzny, parlamentarzystów, władze powiatowe, gminne, służby mundurowe, młodzież szkolną, poczty sztandarowe oraz oddziały Związków Piłsudczyków z kraju i regionu. Na uroczystość przybył też konny Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich. W czasie trwania mszy św. odczytano akt ufundowania nowego sztandaru, następnie biskup ełcki i biskup senior poświęcili nowy sztandar nadany sejneńskiemu oddziałowi Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej.

      

     Sztandar, to symbol honoru i godności. Dla Związku Piłsudczyków ma znaczenie szczególne, to znak Polski, ale także naszej Małej Ojczyzny, przywiązania do najwyższych wartości. Piłsudczycy kultywują tradycje polskiego oręża i uczą patriotyzmu najmłodsze pokolenie Polaków. Kolejnym etapem uroczystości było symboliczne wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru. Prezes Zarządu Krajowego ZP RP generał Związku zaprezentował  sztandar po czym oddał go pocztowi sztandarowemu Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej w Sejnach. 

     

     Następnie wręczono okolicznościowe ordery, medale i odznaki. Podniesiono flagę państwową na maszt i odśpiewano Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie miały miejsce przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości, po czym oficer 14 Pułku Przeciwpancernego odczytał Apel Pamięci oraz została oddana salwa honorowa. Na koniec uroczystości zebrane delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze pod pomnikiem Wiktorii Niemeńskiej. 

     

     Warto dodać, że Bitwa Niemeńska była drugą - po sierpniowej bitwie warszawskiej i kontrataku znad Wieprza - fazą polskiej kontrofensywy przeciw bolszewikom w 1920 roku. Jednym z epizodów bitwy był bój sejneński z Litwinami 22 i 23 września 1920 roku w okolicach Berżnik i Sejn, gdzie zginęło wielu żołnierzy. Były to najkrwawsze polsko-litewskie walki w historii obu narodów.  Bitwa nad Niemnem trwała od 20 do 26 września. Decydujące starcie wojny polsko-bolszewickiej rozgrywało się od Brześcia nad Bugiem na południu po ziemię sejneńską na północy. Zakończyło się polskim triumfem i zwycięstwem wojny, co zaowocowało podpisaniem traktatu pokojowego w Rydze. 
 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach, uczczenie pamięci i hołd poległym bohaterom. 

14 września 2020

Krasnopol - 250 lat dawnego królewskiego miasteczka, które miało jednak bogatą historię.      Krasnopol, dawne miasteczko, obecnie siedziba gminy, miejscowość w regionie wprawdzie nie najstarsza, ma jednak bogatą historię. Antoni Tyzenhauz podskarbi nadworny litewski i starosta grodzieński rozpoczął kolonizację puszczy królewskiej, wciśniętej pomiędzy dobra dominikanów sejneńskich a kamedułów wigierskich. Tyzenhaus dokonał głębokich reform. Ekonomię podzielił na gubernię, a te na klucze. Według jego założeń w każdym kluczu miało być miasto, folwark i kilka wsi. Utworzony wówczas klucz pomorski podlegał guberni szczeberskiej, a jego ośrodkiem miał stać się Krasnopol, czyli " piękne miasto". 
    
      Wykonawca tego założenia, gubernator szczeberski Maciej Eysymont, wybrał w 1770 roku uroczysko zwane z litewska Opidemie, czyli siedlisko. Wykarczowany na nim grunt podzielił na place i trzy pola, a w środku wytyczył rynek. Na rynek wytyczono duży prostokąny plac 130 na 90 metrów, a od niego wyprowadzono ulice: Rudomińską, Sejneńską, Wigierską, Jeglińczańską. Na budynki nowo kreowani mieszczanie otrzymywali drewno bez opłaty. W dziesięć lat po założeniu Krasnopola Stanisław August ufundował kościół i parafię. W 1781 roku erygowano parafię Przemienienia Pańskiego. Pierwotnie powstał na jej potrzeby drewniany kościół. Z nowego miasta biegły ważne drogi do Sejn i do Lipska nad Biebrzą. 
    
      Osadnictwo w Krasnopolu, mimo przeznaczenia w tym celu dużych terenów, rozwijało się powoli. W 1786 w Krasnopolu zamieszkiwały 94 rodziny. Miejscowość nie rozwinęła się w większy ośrodek usługowo-handlowy w 1792 był w niej tylko 1 kramarz i 6 rzemieślników, pozostając dużą osadą rolniczą. Niewiele jedna starczyło czasu na rozwój, bo w 1795 roku weszli Prusacy, którzy już rok potem skonfiskowali dobra kościelne, a około 1805 odebrali Krasnopolowi prawa miejskie, pozostał dużą wsią o założeniu miejskim. 
    
     W XIX wieku Krasnopol, podobnie jak inne miejscowości powiatu sejneńskiego, specjalizował się ówcześnie w uprawie chmielu. Po I wojnie światowej Krasnopol wszedł w skład Polski dopiero w sierpniu 1919. Liczba ludności Krasnopola spadła po wojnie do 1192 mieszkańców. Obecnie Krasnopol to wieś położona w powiecie sejneńskim, w gminie Krasnopol. W skład wsi Krasnopol administracyjnie wchodzi 6 części ( dzielnic) o nazwach regionalnych, m.in.: Pod Las, Brogi, Pod Jezioro, Czortek, Pod Pawłówkę, Rozbójnica. Do Krasnopola należą ulice, m.in.: Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, 1 Maja, Polna, Słoneczna, Lipowa, Wojska Polskiego. 
   
       Krasnopol leży przy szosie Suwałki - Sejny - przejście graniczne Ogrodniki. Posiada kilka zabytkowych obiektów: kościół klasycystyczny z 1862 roku , synagoga z połowy XIX wieku, drewniana studnia z XVIII w. wraz z zadaszeniem z 1941 roku oraz inne zabytkowe drewniane domy i zabudowania. Bardzo ciekawy jest sposób budowania domów przy rynku i ulicach Krasnopola. Tak budowane domy to typowe kresowe domy małomiasteczkowe. Są to domy stojące (najczęściej) frontem do ulicy czy rynku.
   
      Na miejscu jest apteka, bank , poczta, sklepy, Urząd Gminy. Wójtem Gminy Krasnopol jest Karol Szrajbert. Gmina Krasnopol ma 3 792 mieszkańców (dane z 2019 r.) Dzieci i młodzież z Gminy Krasnopol uczęszczają do nowego budynku szkoły, w którym mieści się Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. W Krasnopolu organizowane są różne imprezy sportowe np. Bieg Wśród Krasnych Pól i Bieg Leśny i inne. Obok Krasnopola malowniczo położone jest jez. Długie o pow. 102,4 ha. Nad jeziorem znajduje się gminna plaża wraz z infrastrukturą. 
    
      Walory przyrodnicze gminy wpływają na atrakcyjność turystyczną jej obszaru, a wypoczynkowi towarzyszą liczne kwatery agroturystyczne w okolicy. Bardzo atrakcyjny przyrodniczo jest położony wśród morenowego krajobrazu Las Krasnopolski, w którym występuje wiele gatunków roślin i zwierząt. Bogactwa przyrody, jej uroków i piękna nie da się tak obrazowo opisać w kilku zdaniach, trzeba tu przyjechać, obejrzeć i posłuchać, a na pewno każdy zostawi tutaj "cząstkę siebie", a ze sobą zabierze tylko same piękne i dobre wspomnienia. 
   
      Kto wędruje po regionie, trafia do miejscowości, które jako żywo przypominają kresowe miasteczka: z rynkiem, ulicami, placem przedkościelnym, okazałym kościołem. Jednym słowem, układ przestrzenny wskazuje na miejską urbanistykę, jaką obecne ma wieś gminna Krasnopol, dawne piękne miasteczko z bogatą historią.

Krasnopol - 250 lat dawnego królewskiego miasteczka, które miało jednak bogatą historię. 

Krasnopol - 250 lat dawnego królewskiego miasteczka, które miało jednak bogatą historię. 

Krasnopol - 250 lat dawnego królewskiego miasteczka, które miało jednak bogatą historię. 

Krasnopol - 250 lat dawnego królewskiego miasteczka, które miało jednak bogatą historię. 

Krasnopol - 250 lat dawnego królewskiego miasteczka, które miało jednak bogatą historię.

 

Krasnopol - 250 lat dawnego królewskiego miasteczka, które miało jednak bogatą historię. 

Krasnopol - 250 lat dawnego królewskiego miasteczka, które miało jednak bogatą historię. 

Krasnopol - 250 lat dawnego królewskiego miasteczka, które miało jednak bogatą historię. 

Krasnopol - 250 lat dawnego królewskiego miasteczka, które miało jednak bogatą historię. 

Krasnopol - 250 lat dawnego królewskiego miasteczka, które miało jednak bogatą historię. 

Krasnopol - 250 lat dawnego królewskiego miasteczka, które miało jednak bogatą historię. 

Krasnopol - 250 lat dawnego królewskiego miasteczka, które miało jednak bogatą historię. 

Krasnopol - 250 lat dawnego królewskiego miasteczka, które miało jednak bogatą historię.
 

 

Krasnopol - 250 lat dawnego królewskiego miasteczka, które miało jednak bogatą historię.

 

Krasnopol - 250 lat dawnego królewskiego miasteczka, które miało jednak bogatą historię.