14 lutego 2017

Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty w języku staropolskim nazywano „strąpacz” znaczyło to ścinanie lodem i szronem, czyli luty to okrutny, mroźny i srogi. Dzisiaj już nie tak bardzo mroźny, gdyż temperatura spadła w lutym na Sejneńszczyźnie do - 10 °C, czyli pogoda bywa teraz zmienna. Lutowe krajobrazy mają w sobie wiele piękna ze względu na różne odcienie śniegu. Pola, łąki i lasy przysypane śniegiem, a jeziora skute grubą warstwą lodu. Na otwartych przestrzeniach zasypanych śniegiem trudno dostrzec zwierzęta, można tylko zobaczyć ich tropy. Hulające wiatry sypią zaspy tworząc nieprzeniknioną białą zasłonę. Czasem przy silniejszych podmuchach miesza się śnieżny i ziemny pył, tworząc ciekawe kompozycje. W lutym dzień staje się dłuższy o 2 godziny i pod koniec miesiąca trwa 10 godzin i 55 minut. Luty jest ostatnim miesiącem zimy i najkrótszym miesiącem w roku. Czy można doszukać się kolorów w świecie wokół nas? Otaczające nas naturalne środowisko, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi w tym odwiecznym cyklu natury przez to dostrzegamy jej naturalne piękno.

Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.Luty i otaczająca nas natura, gdzie zima jeszcze się nie poddaje, ale powoli ma się ku końcowi.4 lutego 2017

Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zima to najlepszy czas pozyskania drewna, czyli czynności związanych z obalaniem drzew i wyrobieniem sortymentów. W lasach Puszczy Augustowskiej trwa właśnie okres pozyskiwania drewna, gdyż teraz wartość techniczna drewna jest najwyższa, po zakończeniu okresu wegetacyjnego. Przed wycinką podleśniczy wykonuje szereg prac przygotowawczych np.: kolorem oznacza drzewa przeznaczone do wycinki, oznacza granice powierzchni roboczej, wyznacza miejsca na skład drewna, kierunek obalania drzew i kierunek wywozu. Natomiast w trakcie trwania wycinki leśniczy odbiera i kontroluje wykonywaną pracę tzn. pozyskane sortymenty jak i jakość wykonania pracy pod względem merytorycznym w tym ekologicznym i ekonomicznym. Głównym dostawcą surowca na polski rynek są Lasy Państwowe. Zwiększają się nie tylko nasze zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. W połowie XX w. zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś już niewiele mniej niż jedną trzecią. Bez drewna nie sposób wyobrazić sobie cywilizacji ludzkiej - to podstawa bytu. Czy tego chcemy, czy nie wciąż pozostaje niezastąpione i jest wartością samą w sobie.

Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.Zimowy czas drewna leśnego, czyli pozyskiwanie surowca drzewnego w Puszczy Augustowskiej.