23 września 2022

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę.     Lato i gorące dni już dawno odeszły w zapomnienie i mamy kolejną porę roku, jaką jest jesień. W tym roku jesień kalendarzowa zbiegła  się z jesienią astronomiczną, która zaczęła się tego samego dnia, a dokładnie 23 września o godz. 3:03. i potrwa 90 dni. Jesień jest wspaniałą porą roku, bardzo często uznawaną za najpiękniejszą ze wszystkich.  Piękne barwy, piękne wschody i zachody słońca, ciepłe kolory czy wreszcie nastrojowe mgliste poranki. Temat wdzięczny, piękny wizualnie, gdzie jesienna aura potrafi przyprawić o zawrót głowy. 

     Mgły jesienne wyglądają bardzo malowniczo i tajemniczo. Mgliste kropelki pary wodnej są tak drobniutkie i lekkie, że nie mogą spaść na ziemię w postaci deszczu. Powstają nocą przy bezchmurnym niebie, gdy ziemia szybko ostygnie oddając  swoje ciepło, następnie stykając się z nią,  powietrze gwałtownie traci temperaturę. Jesienne mgły są jak olbrzymie chmury, otulając ziemię tajemniczym i ulotnym szalem. Spowite jesienną mgłą jezioro, rzeka zyskuje zupełnie nowy charakter. Drugi brzeg jeziora, rzeki  na co dzień niezbyt odległy, znika zupełnie i widać jedynie zarysy drzew. 

     Z wody o stalowej barwie wynurza się zza tajemniczej mgły łódka z wędkarzem  oraz pędy trzcin i sitowia. Siwe, mgielne opary, przesuwają się nad taflą jeziora i coraz bardziej wydaje się, że jesteśmy na jakimś tajemnym uroczysku. Te piękne wizualnie jesienne mgły, przyciągające wzrok, a przy tym pozwalające tak wiele powiedzieć, bogactwo uczuć przekazać,  z całą pewnością czeka nas jeszcze nie jeden mglisty poranek tej jesieni. Nic oryginalnego, a jednak pięknie!

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

Wrzesień jest już jesienny z nastrojowymi mglistymi porankami, które tworzą niepowtarzalną aurę. 

15 września 2022

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego.    Jeziora na Pojezierzu Sejneńskim  są śródlądowymi zbiornikami  wodnymi, powstałymi w naturalnym zagłębieniu terenu zalewanym wodami powierzchniowymi lub podziemnymi. Niemal w całej swojej objętości jeziora kipią życiem: rośnie tu mnóstwo roślin, wśród nich przewijają się liczne zwierzęta. Ich rozmieszczenie jest jednak bardzo nierównomierne. Zdecydowana większość żyje w strefie przybrzeżnej, tzw. strefie litoralnej przylegającej do brzegu, lądu. Strefa charakteryzuje się najlepszymi warunkami życia w wodzie posiadając dużo światła, tlenu, ma też urozmaiconą rzeźbę dna.

    Najbardziej podatna jest na niestałość czynników środowiskowych, przede wszystkim na dobową i sezonową zmienność oświetlenia i temperatury. W tej strefie powstaje największa ilość martwej materii organicznej (detrytusu ). W strefie litoralu, czyli strefie przybrzeżnej można wyróżnić cztery podstrefy: strefę roślinności bagiennej, strefę roślin wynurzonych (np. trzciny), strefę roślin o liściach pływających (np.: grzybieni białych, grążela żółtego) oraz strefę roślin zanurzonych (np.: rdestnicy, moczarki). Litoral jest w zasadzie jedyną strefą jeziora, w której występują rośliny zakorzenione. 

    Rośliny wodne, zarówno naczyniowe jak i glony, odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu jeziora. Jednym z istotnych zjawisk jest ich udział w tzw. biologicznym odwapnianiu wody, polegający na wytrącaniu się węglanu wapnia na powierzchni roślin w czasie fotosyntezy. Zjawisko to jest widoczne "gołym okiem" w postaci białych inkrustacji wapiennych pokrywających rośliny wodne. Nie możemy również zapomnieć o wielu gatunkach bezkręgowców zamieszkujących zarówno strefę przydenną jak i toń wodną. Do najbardziej znanych należą małże, ślimaki, skorupiaki (np. raki) i owady. 

     Jeziora decydują o niepowtarzalnym pięknie i unikatowej wartości przyrodniczej obszaru Pojezierza Sejneńskiego. Wraz z otaczającymi je bardzo różnorodnymi formami terenu tworzą one pojezierny krajobraz, który został ukształtowany ok. 12 tysięcy lat temu przez ustępujący z tego terenu lodowiec i jego wody.

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego. 

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego. 

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego. 

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego. 

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego. 

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego. 

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego. 

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego. 

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego. 

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego. 

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego. 

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego. 

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego. 

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego. 

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego. 

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego. 

6 września 2022

Wrześniowa impresja z przejściem między monotonią upalnego lata a początkiem jesieni.     Wrzesień, Wrzesień  powoli  nadchodzi jesień.  Zanim sami zerwiemy pierwszą jesienną kartkę w kalendarzu, przyroda sama nas uprzedzi o jej nadejściu. Wrzesień jest porą szczególną. Dzięki zmienności naszego klimatu umiarkowanego możemy wyrwać się w miesiącu Wrześniu z przygniatającej nas monotonii upalnego lata. Dla nas również przychodzi czas różnorodności i kolejnych zmian. Czasem zastanawiamy się, czemu już na samym początku Września czujemy nadejście jesieni (pomimo, że w tym roku jej pierwszy dzień przypada na 23 -ego). 

     Tymi zmianami, które zauważamy  jak się okazuje to dużo chłodniejsze noce i poranki, dłużej utrzymują się poranne mgły, wcześniejszy zachód słońca, spadające pomału pierwsze liście, czerwieniące się owoce jarzębiny, kwitnące już wrzosy. To właśnie od nich bowiem Wrzesień zapożyczył swoją nazwę. Wrzesień to miesiąc, w którym przyroda powoli zaczyna się przygotowywać na przyjście zimy. Pola dawno już zapomniały o szumie łanów zbóż. Rolnicy wykonują podorywki i orki przedsiewne na oziminy. 

      Dojrzewają w tym czasie owoce i nasiona licznych drzew i krzewów. Ptaki odlatują do ciepłych krajów,  na niebie klucze żurawi ciągną w przelocie na południe, żegnają nas swoim jesiennym klangorem. Można jednak nadal cieszyć się owocami lata: w sadach rumienią się jabłka i gruszki. Wrzesień jest niezwykle różnorodny i wygląda inaczej w lesie, nad jeziorem, nad rzeką, na łące czy w polu. Czyż zatem miesiąc Wrzesień nie jest piękny w swojej krasie? Pełna uroku malownicza pora roku zachęca nas do spacerów, wędrówek i podziwiania piękna zmieniającej się wokół natury tej letnio-jesiennej pory roku na naszej klimatycznej Ziemi Sejneńskiej.

Wrześniowa impresja z przejściem między monotonią upalnego lata a początkiem jesieni. 

Wrześniowa impresja z przejściem między monotonią upalnego lata a początkiem jesieni. 

Wrześniowa impresja z przejściem między monotonią upalnego lata a początkiem jesieni. 

Wrześniowa impresja z przejściem między monotonią upalnego lata a początkiem jesieni. 

Wrześniowa impresja z przejściem między monotonią upalnego lata a początkiem jesieni. 

Wrześniowa impresja z przejściem między monotonią upalnego lata a początkiem jesieni. 

Wrześniowa impresja z przejściem między monotonią upalnego lata a początkiem jesieni. 

Wrześniowa impresja z przejściem między monotonią upalnego lata a początkiem jesieni. 

Wrześniowa impresja z przejściem między monotonią upalnego lata a początkiem jesieni. 

Wrześniowa impresja z przejściem między monotonią upalnego lata a początkiem jesieni. 

Wrześniowa impresja z przejściem między monotonią upalnego lata a początkiem jesieni. 

Wrześniowa impresja z przejściem między monotonią upalnego lata a początkiem jesieni.