9 czerwca 2024

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku.       W Polsce występują swojskie dzikie orchidee i aby podziwiać storczyki nie trzeba wyruszać do tropików, wystarczy wyjść na nie koszoną łąkę lub naturalny las i mamy całkiem pokaźną reprezentację tych pięknych roślin. Storczyki to bardzo duża liczba gatunków na świecie licząca  kilka tysięcy, gdzie co roku odkrywane są nowe. W kraju  liczba gatunków przekracza pięćdziesiąt, ale podobnie jak na świecie, wciąż odnajdywane są nowe, albo też, dzięki dokładnym badaniom taksonomicznym, spośród tych znanych wyodrębnia się kolejne. Storczyki potrafią się wzajemnie krzyżować, tworząc coraz to nowy gatunek. 

       Nasze rodzime storczyki rosną w najróżniejszych środowiskach, począwszy od otwartych łąk, torfowisk, poprzez murawy kserotermiczne i ciepłolubne zarośla, aż po lasy liściaste oraz bory. Choć zwykle uważa się je za rośliny dość rzadkie, to niektóre gatunki są pospolite. Nie zmienia to faktu, że większość roślin niknie z naszego krajobrazu wraz z przekształcaniem środowiska naturalnego i  zanikaniem tradycyjnych metod gospodarowania, głównie łąkarstwa. Zdecydowana  większość rodzimych storczyków kwitnie w maju i czerwcu.  Wszystkie krajowe storczyki podlegają ochronie prawnej, gdzie większość jest pod ścisłą ochroną gatunkową, reszta jest pod ochroną częściową. 

        Gatunki nowo odkryte lub wcześniej na obszarze kraju uznawane za wymarłe, a szczęśliwie odnalezione, co jakiś czas są umieszczane na aktualizowanej liście roślin chronionych. Warto pamiętać o tych chronionych roślinach, wybierając się na spacer czy wycieczkę przyrodniczą. Choć, wbrew powszechnemu wyobrażeniu, często bywają niepozorne, spotkanie ich dostarcza niezapomnianych wrażeń estetycznych, ale również zapachowych, a przy okazji możemy poszerzać naszą storczykową wiedzę, gdzie przy odrobinie szczęścia, mamy szansę odkryć nowe stanowisko tych rzadkich, często zagrożonych wyginięciem, jakże interesujących roślin.

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku.