20 czerwca 2022

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych.


     Torfowisko Żegarskie Bagno  o powierzchni około 600 ha. lasów i torfowisk leży w kompleksie leśnym, wypełniając obniżenie rozciągające się miedzy dwoma małymi jeziorami leśnymi Rejsteżerys i Drucieżerys.  Nieckę między jeziorkami od zachodu otacza równina sandrowa, zaś od wschodu i północy wysoczyzna falistej moreny dennej. Obniżenie stanowi równinę zalewową, którą wypełniają haloceńskie utwory torfowe.  

     Na torfowisku wznoszą się gliniaste wyspy grądowe.  Znajdowali tu wytchnienie członkowie ruchu oporu w czasie ostatniej wojny.  Oddział Armii Krajowej zorganizował tutaj stałą bazę. Jednym  z tych miejsc od tamtej pory nazywa się Grądem Klimki.  Nad jeziorem Drucieżerys występuje torfowisko przejściowe.  Południowo - zachodnią część Żegarskiego Bagna zajmują bory bagienne ze starym 100-120 letnim drzewostanem.  W części południowo - wschodniej i północnej powierzchnię około 100 ha. zajmuje torfowisko wysokie o kępiastej strukturze porośnięte,  z rzadka niską sosną i brzozą omszoną.  

     Obydwa dystroficzne jeziorka otoczone są wąskim pasem bezdrzewnego torfowiska, tworząc pływający torfowy pomost. Występuje tutaj wiele gatunków roślin chronionych: rosiczka okrągłolistna i inne. Warstwę mchów tworzy zwarty kobierzec torfowca.  W starszych stadiach sukcesyjnych pojawiają się też gatunki: bagna zwyczajnego, borówki bagiennej, wrzosu.  Spośród fauny spotkać można rożne gatunki zwierząt chronionych.  

     Kompleks torfowiskowo - leśny jest z wielu względów obiektem o dużych walorach naukowych i dydaktycznych.  Ekstensywne rolnictwo, mała gęstość zaludnienia , oddalenie od większych ośrodków przemysłowych , gwarantuje dużą naturalność zbiorowisk roślinnych. Obecność całej serii ekologicznej zbiorowisk leśnych i torfowisk Żegarskiego Bagna pozwala prowadzić badania dotyczące sukcesji od zbiorowisk dystroficznych poprzez mszar torfowy i torfowiska wysokie do borów bagiennych, olsów oraz borów świeżych.

 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

Żegarskie Bagno to obszar wodno - torfowiskowo - leśny o walorach naukowo - dydaktycznych. 

10 czerwca 2022

Drewniana łódź i zabieg zatopienia w wodzie w siedlisku "Dereniowe Wzgórze" nad jez. Berżnik.     Przygoda człowieka z wodą w dawnych czasach zaczęła się przede wszystkim od stworzenia prowizorycznych tratw i łodzi wydłubanych z pni różnych gatunków drzew. Następnie na przełomie wieków do łodzi dodawano pierwsze stery w celu utrzymania właściwego kierunku podróży. Współcześnie drewno w szkutnictwie jest wykorzystywane głównie do budowy całych łodzi jak i wioseł. Do budowy łodzi  stosuje się także drewno lite z różnych typów drzew o dużej gęstości. Dzięki powyższym materiałom drewniana łódź jest w pełni stabilna i bezpieczna. 

     Każda drewniana łódź jest wystawiona na długotrwałe działanie jeziornej wody, promieni słonecznych, szkodników czy zmiennych i często skrajnych warunków pogodowych. Aby zachować łódkę w dobrym stanie, zdecydowanie warto tym samym zabezpieczyć drewniane materiały. Łódka nie zabezpieczona rozsycha się i traci szczelność, co odbiera jej zdolność do dobrego pływania. Dawnym i nieco już zapomnianym najprostszym sposobem zabezpieczenia łodzi drewnianej po sezonie jest zabieg zatopienia w wodzie. Wiąże to się jednak z kłopotami, bo wymaga zimowiska z piaszczystym dnem. 

     Taki stary sposób został wykorzystany w polecanej agroturystyce "Dereniowe Wzgórze" nad jeziorem Berżnik  na Sejneńszczyźnie. Łódź drewniana została odpowiednio obciążona i zatopiona po sezonie turystycznym. Przeleżała w wodzie ok. 8 miesięcy. Dzięki takiemu zabiegowi po namoczeniu szczeliny ponownie się skurczyły, a łódź jest dobrze ściśnięta i szczelna. Na wiosnę została wyciągnięta z wody osuszona i przygotowana przed nowym sezonem. 

     Dzięki temu wypoczynek w agroturystyce "Dereniowe Wzgórze"  położonej tuż obok urokliwego jeziora Berżnik  będzie w pełni bezpieczny, a drewniana łódź bez przeszkód utrzyma się na powierzchni wody i zachowa estetyczny wygląd na dłużej dając radość gościom przebywającym w tym urokliwym siedlisku.

 

Drewniana łódź i zabieg zatopienia w wodzie w siedlisku "Dereniowe Wzgórze" nad jez. Berżnik. 

Drewniana łódź i zabieg zatopienia w wodzie w siedlisku "Dereniowe Wzgórze" nad jez. Berżnik. 

Drewniana łódź i zabieg zatopienia w wodzie w siedlisku "Dereniowe Wzgórze" nad jez. Berżnik. 

Drewniana łódź i zabieg zatopienia w wodzie w siedlisku "Dereniowe Wzgórze" nad jez. Berżnik. 

Drewniana łódź i zabieg zatopienia w wodzie w siedlisku "Dereniowe Wzgórze" nad jez. Berżnik. 

Drewniana łódź i zabieg zatopienia w wodzie w siedlisku "Dereniowe Wzgórze" nad jez. Berżnik. 

Drewniana łódź i zabieg zatopienia w wodzie w siedlisku "Dereniowe Wzgórze" nad jez. Berżnik. 

Drewniana łódź i zabieg zatopienia w wodzie w siedlisku "Dereniowe Wzgórze" nad jez. Berżnik. 

Drewniana łódź i zabieg zatopienia w wodzie w siedlisku "Dereniowe Wzgórze" nad jez. Berżnik. 

Drewniana łódź i zabieg zatopienia w wodzie w siedlisku "Dereniowe Wzgórze" nad jez. Berżnik. 

Drewniana łódź i zabieg zatopienia w wodzie w siedlisku "Dereniowe Wzgórze" nad jez. Berżnik. 

Drewniana łódź i zabieg zatopienia w wodzie w siedlisku "Dereniowe Wzgórze" nad jez. Berżnik.