25 marca 2011


Album – „Czapla. Siwa Eminencja” Wojciech Misiukiewicz
Album „Czapla – Siwa Eminencja” Wojciecha Misiukiewicza fotografa przyrody Wigierskiego Parku Narodowego, stanowi projekt edukacyjny, którego celem jest przedstawienie gatunku chronionego – czapli siwej. Prezentowane zdjęcia składają się na pierwszy polski album poświęcony czaplom. Głównym bohaterem jest tajemnicza i płochliwa czapla siwa, często mylona z żurawiem czy bocianem. Ukazane na zdjęciach obrazy z życia czapli odkrywają przed nami jej sekrety życia, zwyczaje i najciekawsze zachowania. Autor towarzyszył czaplom w różnych sytuacjach, podpatrywał ich zwyczaje i teraz poprzez swoje zdjęcia zaprasza do poznania tego pięknego, skrytego ptaka. Fotografie do tej niezwykłej książki powstawały nie tylko w Europie, ale także Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Środkowej. Autor zgromadził ponad 7 tysięcy zdjęć różnych ptaków i zwierząt, z czego wybrał kilkadziesiąt. Album wydała Oficyna Wydawnicza „Między niebem a ziemią”. Objętość: 144 strony. Format: 270x300 mm. Oprawa: twarda, klejona. Jest to album nie tylko dla pasjonatów czapli, przyrodników ale także, można ją polecić każdemu, komu nie są obojętne sprawy naszej przyrody.
Źródło: http://www.hajnowka.pl oraz http://www.muzeum.olsztyn.pl oraz informacje własne

Album – „Czapla. Siwa Eminencja” Wojciech Misiukiewicz

Album – „Czapla. Siwa Eminencja” Wojciech Misiukiewicz

Album – „Czapla. Siwa Eminencja” Wojciech Misiukiewicz

Album – „Czapla. Siwa Eminencja” Wojciech Misiukiewicz

20 marca 2011


Pierwszy dzień Wiosny na Suwalszczyźnie.
Już 21 marca przywitamy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, lecz wiosna astronomiczna rozpoczyna się w chwili, gdy słońce przekracza równik. Ma to miejsce zazwyczaj 20 lub 21 marca, stąd też data pierwszego dnia wiosny kalendarzowej. W 2011 roku astronomiczna wiosna zacznie się 21 marca o godzinie 00.21 czasu polskiego. Świat roślin i zwierząt rozpoczyna okres budzenia się do życia. Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a nocy ubywa. Na Suwalszczyznę wiosna, przychodzi około dwa tygodnie później niż w innych regionach kraju, bo Suwalszczyzna to tak zwany polski biegun zimna a Wiosna, choć trochę spóźniona to na pewno będzie.
Źródło: http://pl.wikipedia.org oraz informacje własne

Pierwszy dzień Wiosny na Suwalszczyźnie.

Pierwszy dzień Wiosny na Suwalszczyźnie.

Pierwszy dzień Wiosny na Suwalszczyźnie.

Pierwszy dzień Wiosny na Suwalszczyźnie.

Pierwszy dzień Wiosny na Suwalszczyźnie.

17 marca 2011


Rewitalizacja zespołu dworskiego w Krasnogrudzie, marzec 2011.
Międzynarodowe Centrum Dialogu im. Czesława Miłosza powstaje, w Krasnogrudzie na Sejneńszczyźnie. Na bazie odrestaurowanego dworu i kompleksu innych budynków: oficyny dworskiej, skryptorium, warsztatów, wieży, austerii, bramy. Zaplanowanych w przestrzeni 5,5 ha. wraz z zabytkowym parkiem, które Fundacja Pogranicze z Sejn objęła w długoletnią dzierżawę. Celem działań jest przywrócenie oryginalnego wyglądu. Znajdzie w nim miejsce przede wszystkim muzeum Czesława Miłosza i rodziny Miłoszów, także sale konferencyjne, wystawowe. Autorem projektu jest architekt Rafał Winiewicz. W efekcie powstanie pierwsza o takim charakterze w Europie szkoła kształcąca liderów działań integracyjnych w społecznościach, wielokulturowych, którzy zdobywać będą zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną w dziedzinie dialogu między grupami społecznymi, religiami, narodami. A odrestaurowany dworek Miłoszów na pograniczu polsko - litewskim ożyje. Tak jak chciał tego sam noblista.
Źródło: http://pogranicze.sejny.pl oraz informacje własne

Rewitalizacja zespołu dworskiego w Krasnogrudzie, marzec 2011.

Rewitalizacja zespołu dworskiego w Krasnogrudzie, marzec 2011.

Rewitalizacja zespołu dworskiego w Krasnogrudzie, marzec 2011.

Rewitalizacja zespołu dworskiego w Krasnogrudzie, marzec 2011.

Rewitalizacja zespołu dworskiego w Krasnogrudzie, marzec 2011.

Rewitalizacja zespołu dworskiego w Krasnogrudzie, marzec 2011.

Rewitalizacja zespołu dworskiego w Krasnogrudzie, marzec 2011.

12 marca 2011


Przedwiośnie na Suwalszczyźnie.
Za przedwiośnie przyjmuje się okres roku na styku zimy i wiosny, w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 0 a 5 °C. Z powodu trwale utrzymujących się dodatnich temperatur powietrza następuje topnienie pokrywy śnieżnej i lodu. Woda z roztopów spływa głównie do cieków i zbiorników wodnych, a tylko w małym stopniu zwiększa wilgotność pól uprawnych. Jest za to przyczyną wylewów i powodzi wiosennych. Okres przedwiośnia jest okresem wschodów pierwszych roślin zielonych oraz budzenia się soków w roślinach wieloletnich. Dla roślin rocznych i dwuletnich niebezpieczne są wtedy przymrozki - gdy za dnia jest ciepło, a w nocy przychodzi z powrotem zamrożenie powierzchni ziemi. Generalnie przedwiośnie jest okresem dodatnich temperatur powietrza, podczas gdy ziemia dopiero rozmarza. Dla przedwiośnia charakterystyczna jest również intensywna zmienność pogodowa - np. jednocześnie pada deszcz i świeci słońce.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki

Przedwiośnie na Suwalszczyźnie.

Przedwiośnie na Suwalszczyźnie.

Przedwiośnie na Suwalszczyźnie.

Przedwiośnie na Suwalszczyźnie.

Przedwiośnie na Suwalszczyźnie.

Przedwiośnie na Suwalszczyźnie.

8 marca 2011


XII Kaziuk Suwalski 2011, kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła.

Jarmark Kaziukowy 2011, odbył się w niedzielę w Suwałkach na ulicy Patli obok kościoła św. Kazimierza Królewicza. Na kiermaszu - czyli odpustowym jarmarku można było kupić tradycyjne pisanki z Lipska, litewskie kiełbasy, wędliny, miody i sękacze, korycińskie sery, gliniane naczynia i wiele innych regionalnych wyrobów. Tegoroczny XII „Kaziuk Suwalski” jest wyjątkowo bogaty, co podczas oficjalnego otwarcia zauważyli Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk i ksiądz Lech Łuba, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Na straganach można było kupić nie tylko świeże, tradycyjne produkty spożywcze, ale też wielkanocne ozdoby. Kupcy nie tylko sprzedają, ale też w wolnej chwili chętnie opowiadają o swoich wyrobach. Na straganach można spotkać prawdziwych pasjonatów ludowości, którzy kultywują wielowiekowe tradycje.
Źródło: http://www.radio5.com.pl , http://www.rokis.suwalki.pl oraz informacje własne

XII Kaziuk Suwalski 2011, kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła.

XII Kaziuk Suwalski 2011, kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła.

XII Kaziuk Suwalski 2011, kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła.

XII Kaziuk Suwalski 2011, kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła.

XII Kaziuk Suwalski 2011, kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła.

XII Kaziuk Suwalski 2011, kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła.

XII Kaziuk Suwalski 2011, kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła.

XII Kaziuk Suwalski 2011, kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła.

3 marca 2011


Brzoza brodawkowata pospolita w całym kraju, gatunek pionierski, wymieniana też pod nazwami: brzoza zwisła, brzezina, brzoza biała. Występuje na suchych, piaszczystych terenach, na nieużytkach, w lasach liściastych, borach mieszanych i sosnowych, ale zawsze w miejscach dobrze oświetlonych. Jest to najpospolitsza z brzóz rodzimych. Charakterystyczne drzewo, o białej korze z poprzecznymi, ciemnymi paskami, w dolnej części pnia prawie czarnej i spękanej. Osiąga wysokość do 30m., pień ma smukły, dość często krzywy, koronę stożkowatą, w starszym wieku luźną, ze zwisającymi gałązkami. Znosi zanieczyszczenia atmosfery, jest także ważnym drzewem leśnym. Ma szerokie zastosowanie jako drewno sklejkowe, do wyrobu mebli oraz wszelkiego rodzaju sprzętu gospodarczego. Osiąga wiek 120 lat.
Źródło: http://pl.wikipedia.org oraz http://www.atlas-roslin.com oraz informacje własne

Brzoza brodawkowata

Brzoza brodawkowata

Brzoza brodawkowata

Brzoza brodawkowata