4 sierpnia 2020

Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.
      Ciepłe, słoneczne popołudnie  i miła  atmosfera sprawiły, że  w takich przyjemnych warunkach w ubiegłą niedzielę  biegacze z bliższych i dalszych zakątków Polski i Świata ( Hiszpania) spotkali się na trasie Leśnego Biegu organizowanego przez Gminę Krasnopol i Nadleśnictwo Suwałki. 

      Trasa biegu w całości leśna, obfitująca w liczne nieduże wzniesienia z dystansem 10 km.,  prowadziła leśnymi drogami szutrowymi i trawiastymi  w malowniczym otoczeniu i bliskości rezerwatu. Start jak i meta odbyła się na polanie kompleksu leśnego Las Krasnopol, tuż obok malowniczego rezerwatu przyrody "Ostoja Bobrów Marycha" w leśnictwie Krasnopol (Nadleśnictwo Suwałki). W Leśnym Biegu wystartowało 35 biegaczy, a w marszu nordic walking 7 zawodników. 

      Pierwsze miejsce na mecie leśnego biegu 10 km. zajął Zbigniew Pokrzywiński z Polic z czasem (00:38:20). Drugi na mecie zameldował się Krzysztof Pokrzywiński z  Polic (00:39:29), a trzeci - Henryk Hołdyński z Sejn (00:40:15). Wśród pań najszybsza na tym dystansie była Beata Osior z Wydmin (00:44:49). Druga z pań to Renata Ginszt  z  Augustowa (00:49:26:26). W gronie zawodników startujących w nordic walking trasę 10 km., najszybciej pokonał Tadeusz Korsakowski  z Krasnopola (1:15:49:00). Druga tuż za nim był pani Elżbieta Mościńska z Suwałk  (1:16:10:00). 

      Nic jednak nie daje takiej satysfakcji, jak dotarcie na metę po leśnym odcinku, co było widać na twarzach uczestników. Na mecie czekały puchary, medale, sadzonki dębu, upominki i materiały edukacyjne  ufundowane przez Nadleśnictwa: Głęboki Bród,  Pomorze, Suwałki oraz Wigierski Park Narodowy. 

      Zawodnicy oprócz rywalizacji sportowej włożyli w Leśny Bieg także serce, wpierając wpłatami na rzecz niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Krasnopol. Ta sportowa  impreza  pt. " Bieg Wśród Krasnych Pól" ma już sporą historię, jest doskonałą okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu w bliskim kontakcie z naturą, choć pod szyldem Leśnego Biegu odbyła się  po raz pierwszy.

Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


1 sierpnia 2020

W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.   
                                          

    Jeziora decydują o niepowtarzalnym pięknie i unikatowej wartości przyrodniczej obszaru Sejneńszczyzny. Wraz z otaczającymi je bardzo różnorodnymi formami terenu tworzą one pojezierny krajobraz, który został ukształtowany ok. 12 tysięcy lat temu przez ustępujący z tego terenu lodowiec i jego wody. Na terenie omawianej Sejneńszczyzny znajduje się ponad sto jezior. Najczęściej spotykanymi typami polodowcowych jezior są jeziora rynnowe i morenowe. 
      Jeziora rynnowe leżą w malowniczo wyżłobionych rynnach o układzie południkowym (Gaładuś, Gremzdy, Sztabinki, Żubrowo itp.). Brzegi jezior są zatem bezleśne lub z niewielką ilością wysokiej zieleni, co ujmuje im urody, a zarazem umożliwia podziwianie krajobrazu. Jeziora morenowe występują w zagłębieniach i nieckach moreny dennej, zwane wytopiskowymi (Dowcień , Kunis,  Pierty, Zelwa itp.).             
     Przyrodnicze zróżnicowanie jezior wynika z ich odmiennej wielkości, głębokości, ukształtowania dna, tempa przepływu i innych czynników, jednak największy wpływ na skład i liczebność zamieszkujących je zespołów roślin i zwierząt ma odmienna żyzność (trofia) poszczególnych zbiorników. Ze względu na nasycenie zbiorników wodnych "żyznością" roślinną - trofią - można wyodrębnić takie typy jezior: oligotroficzne (duża czystość i przejrzystość wód, skąpa trofia), eutrotoficzne (bogata trofia, małe natlenienie wody i słaba jej przezroczystość), mezotroficzne (pośrednie między oligotroficznym, a eutrotoficznym).
     Większość jezior Sejneńszczyzny to zbiorniki jeszcze nie przeżyźnione, posiadające wysoką wartość przyrodniczą. Wszystkie jeziora mają ogromne znaczenie dla całego środowiska. Są one odrębnymi ekosystemami, zwiększającymi różnorodność przyrodniczą całego krajobrazu, a także magazynami wód dla rozległych okolicznych obszarów gleb mineralnych. Szczególnie ważną rolę pełnią one w porach roku, kiedy parowanie powierzchni ziemi połączone z czerpaniem wody przez rośliny, są znacznie większe od opadów.

W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


NA POJAĆWIESKICH RUBIEŻACH ( Foto blog )

BLOG REGIONALNO - KRAJOZNAWCZY. PROMOCJA KRAINY ZIEMI *AUGUSTOWSKIEJ * SEJNEŃSKIEJ * SUWALSKIEJ* WIDZIANA OBIEKTYWEM FOTOGRAFICZNYM WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM POD ZDJĘCIEM. ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA.