25 lutego 2011


Rzeka Kunisianka.
Płynie po Pojezierzu Sejneńskim odprowadzając wody akwenów jezior rynnowych do jeziora Pomorze(295,40 ha). Z południowego brzegu jez. Berżniak (87,35 ha) wypływa rzeczka Kunisianka o długości 12 km., przepływa przez jeziorko Niemanajtis (1 ha), następnie przepływa jezioro Ryngis (25,49 ha). Z jeziora Ryngis, przepływa jezioro Gajlik(16,99 ha). Brzegi rzeczki są zarośnięte starymi drzewami, na których dostrzegamy dużo pięknych okazów porostów. Następnie płynąc dalej przez jezioro Kielig (12,24 ha), Iłgielk (34,16 ha) oraz jezioro Kunis(44,40 ha). Pod koniec swojego biegu do jeziora Pomorze, płynie w otoczeniu boru Puszczy Augustowskiej. Główna część obszaru składa się z wydłużonej, biegnącej południkowo doliny rzeki Kunisianki, na której znajdują się liczne żeremia bobrowe. Większość terenu jest bezleśna. Dominują tu tereny rolnicze, łąki, pastwiska, torfowiska i szereg polodowcowych jezior rynnowych, przez które toczy swój bieg. Na dawnych mapach z przed lat, rzeka Kunisianka była dostępna dla kajaków od miejscowości Berżniki aż do jeziora Pomorze.

Rzeka Kunisianka.

Rzeka Kunisianka.

Rzeka Kunisianka.

Rzeka Kunisianka.

Rzeka Kunisianka.

Rzeka Kunisianka.

20 lutego 2011


Sejny - Koncert z okazji 93 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Litwę.

To najważniejsze święto narodowe Litwinów, które odbyło się w sobotę w „Domu Litewskim” w Sejnach. W uroczystości wzięli udział m.in. posłowie polskiego Sejmu - Leszek Cieślik i Jarosław Zieliński, przedstawiciele władz wojewódzkich, władze powiatu sejneńskiego, miasta Suwałki, służby mundurowe, zaproszeni goście oraz okoliczni mieszkańcy. Złożyli oni życzenia na ręce konsula RL w Sejnach, Liudvikasa Milasiusa. Po oficjalnej uroczystości wystąpił zespół „El Fuego”, popularne na Litwie trio pop - operowe, które tworzą: tenor Tomas Pavilionis, baryton Jonas Sakalauskas, bas - baryton Eugenijus Chrebtovas. Z grupą wystąpiła solistka mezzo - sopran Agne Sabulyte. Młodzi śpiewacy brali m.in. udział w litewskich eliminacjach do Eurowizji '2009. 16 Lutego 1918 roku Taryba - Rada Krajowa Litwy, na czele z Jonasem Basanaviciusem - ogłosiła niepodległość państwa litewskiego ze stolicą w Wilnie. Zamierzano powołać rząd, ale nie dopuścili do tego Niemcy, okupujący wówczas ziemie litewskie. Litwini w Polsce przywiązują dużą wagę do swojej narodowości i kultywują swoje tradycje.
Źródło: http://www.przeglad-sejnenski.pl oraz informacje własne

Sejny - Koncert z okazji 93 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Litwę.

Sejny - Koncert z okazji 93 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Litwę.

Sejny - Koncert z okazji 93 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Litwę.

Sejny - Koncert z okazji 93 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Litwę.

Sejny - Koncert z okazji 93 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Litwę.

Sejny - Koncert z okazji 93 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Litwę.

Sejny - Koncert z okazji 93 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Litwę.

15 lutego 2011


Zimowe tropy zwierząt.
Pora zimowa świetnie nadaje się do obserwacji śladów aktywności zwierząt. Przy leśnych dróżkach, pod drzewami, spotkać można tropy zwierząt odciśnięte w śniegu dają nam pojęcie o zimowym życiu lasu. Mamy okazję, o wiele lepszą niż w lecie, do odczytywania krok po kroku wszystkich zachowań zwierząt, od wyruszenia na żer aż po ukrycie się w ostoi. Z pewnością uda się określić, którędy kicał zając, lecz trudniej rzucają się w oczy drobniutkie odciski łapek myszy. Warto odwiedzić las zimą i wybrać się na pieszą lub narciarską wycieczkę. Okaże się wtedy, że nie cała przyroda zapadła w głęboki sen.

Źródło: http://www.wigry.win.pl oraz informacje własne

Trop zająca szaraka.

Trop łapek myszy leśnej.

Trop kuny leśnej.

Trop sarny europejskiej.

Trop lisa pospolitego.

12 lutego 2011


Źródło jeziorne jest naturalnym, samoczynnym wypływem wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. Jest to niezwykle urokliwe miejsce, gdzie doszło do przerwania podziemnych warstw wodonośnych. W opisywanym źródle woda spływa pod działaniem siły ciężkości od obszaru zasilania w dół poprzez środowisko wodonośne do miejsc wypływu. Wody pochodzące ze źródliska nie wybijają w jednym miejscu, tylko zbierają się z powierzchni tworząc niewielki ciek wodny. Zazwyczaj źródło ma stałą temperaturę, równą w przybliżeniu średniej w ciągu roku temperaturze powietrza. Dlatego zimą jest ciągle aktywne i nie zamarza nawet przy mrozie. Stanowi również swoisty zimowy wodopój dla ptaków i zwierząt dziko żyjących.
Źródło: http://pl.wikipedia.org oraz informacje własne.

Źródło jeziorne.

Źródło jeziorne.

Źródło jeziorne.

Źródło jeziorne.

9 lutego 2011


Zimowy wiatr. Wiatr wywołany jest przez różnicę ciśnień oraz różnice w ukształtowaniu powierzchni. Termin wiatr jest używany w meteorologii prawie wyłącznie na określenie horyzontalnej składowej wiatru. Istnieje jednak składowa pionowa wiatru i wtedy jest tak nazywana. Wiatr może wiać z obszarów wyższego ciśnienia do obszarów niższego ciśnienia, jest jednym ze składników pogody, w tym celu podaje się prędkość wiatru (w m/s lub km/h) i kierunek, z którego wieje. Jednak zbyt silne podmuchy potrafią łamać drzewa (wiatrołomy), niejednokrotnie przyroda udowadnia nam, że jesteśmy nikim w porównaniu z jej siłami.
Źródło: http://pl.wikipedia.org oraz informacje własne

Zimowy wiatr.

Zimowy wiatr.

Zimowy wiatr.

4 lutego 2011


Zimowy miesiąc Luty.
Jest drugim miesiącem w roku, wg używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego, ma 28, a w latach przestępnych 29 dni. Rok przestępny jest to rok, który ma 366 dni zamiast 365, jest to dopasowanie roku kalendarzowego z rokiem wyliczonym na podstawie obiegu Ziemi dookoła Słońca. W miesiącu tym dni zaczynają już być coraz dłuższe. Nazwa miesiąca pochodzi od określenia srogich mrozów, jakie w miesiącu lutym występują. Dawniej używana była również nazwa sieczeń. Znane również są przysłowia na miesiąc luty:, „Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima”, „Luty bywa w lód okuty”
Źródło: http://pl.wikipedia.org oraz informacje własne.

Zimowy miesiąc Luty.

Zimowy miesiąc Luty.

Zimowy miesiąc Luty.