25 lutego 2011


Rzeka Kunisianka.
Płynie po Pojezierzu Sejneńskim odprowadzając wody akwenów jezior rynnowych do jeziora Pomorze(295,40 ha). Z południowego brzegu jez. Berżniak (87,35 ha) wypływa rzeczka Kunisianka o długości 12 km., przepływa przez jeziorko Niemanajtis (1 ha), następnie przepływa jezioro Ryngis (25,49 ha). Z jeziora Ryngis, przepływa jezioro Gajlik(16,99 ha). Brzegi rzeczki są zarośnięte starymi drzewami, na których dostrzegamy dużo pięknych okazów porostów. Następnie płynąc dalej przez jezioro Kielig (12,24 ha), Iłgielk (34,16 ha) oraz jezioro Kunis(44,40 ha). Pod koniec swojego biegu do jeziora Pomorze, płynie w otoczeniu boru Puszczy Augustowskiej. Główna część obszaru składa się z wydłużonej, biegnącej południkowo doliny rzeki Kunisianki, na której znajdują się liczne żeremia bobrowe. Większość terenu jest bezleśna. Dominują tu tereny rolnicze, łąki, pastwiska, torfowiska i szereg polodowcowych jezior rynnowych, przez które toczy swój bieg. Na dawnych mapach z przed lat, rzeka Kunisianka była dostępna dla kajaków od miejscowości Berżniki aż do jeziora Pomorze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz