29 maja 2019

Majowy żółciak siarkowy, czyli imponujące falbany efektownych, wręcz bajecznych kapeluszy.Do właściwego sezonu grzybobrania jeszcze jest sporo czasu, ale przyroda nie czeka i ukazuje nam swoje naturalne okazy w postaci ciekawego pasożytniczego grzyba. Tym okazem grzyba w maju jest imponujący żółciak siarkowy koloru: siarkowożółtego, złoto pomarańczowego lub pomarańczowego. Natomiast starsze egzemplarze są jaśniejsze, białawe lub białoszarawe w kształcie wachlarzowatym lub półkolistym. Przyrastając bokiem do drzewa na szerokości od 40 do 300 mm. Ten niebezpieczny pasożyt drzew występuje od maja do września. Spotykamy go na przydrożnych drzewach, w parkach, gdzie porasta stare zaniedbane drzewa, które bardzo szybko poraża. W lasach poraża najczęściej dęby, wierzby, topole, a w sadach grusze, śliwy. Żółciak siarkowy powoduje brunatną zgniliznę i zamarcie drzewa już po kilku latach. Jego surowe owocniki są trujące, natomiast jadalne są młode owocniki, ale ich smak jest nieszczególny. Ten groźny pasożyt dla drzew, lecz ciekawy z wyglądu grzyb, którego brzeg jest delikatnie podwinięty, często falisty, płatowaty, zaokrąglony, a jego owocniki narastają na siebie dachówkowato często tworzą rozety dodając uroku naszemu naturalnemu środowisku.

Majowy żółciak siarkowy, czyli imponujące falbany efektownych, wręcz bajecznych kapeluszy.Majowy żółciak siarkowy, czyli imponujące falbany efektownych, wręcz bajecznych kapeluszy.Majowy żółciak siarkowy, czyli imponujące falbany efektownych, wręcz bajecznych kapeluszy.Majowy żółciak siarkowy, czyli imponujące falbany efektownych, wręcz bajecznych kapeluszy.Majowy żółciak siarkowy, czyli imponujące falbany efektownych, wręcz bajecznych kapeluszy.Majowy żółciak siarkowy, czyli imponujące falbany efektownych, wręcz bajecznych kapeluszy.Majowy żółciak siarkowy, czyli imponujące falbany efektownych, wręcz bajecznych kapeluszy.Majowy żółciak siarkowy, czyli imponujące falbany efektownych, wręcz bajecznych kapeluszy.Majowy żółciak siarkowy, czyli imponujące falbany efektownych, wręcz bajecznych kapeluszy.Majowy żółciak siarkowy, czyli imponujące falbany efektownych, wręcz bajecznych kapeluszy.Majowy żółciak siarkowy, czyli imponujące falbany efektownych, wręcz bajecznych kapeluszy.Majowy żółciak siarkowy, czyli imponujące falbany efektownych, wręcz bajecznych kapeluszy.Majowy żółciak siarkowy, czyli imponujące falbany efektownych, wręcz bajecznych kapeluszy.22 maja 2019

Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wodami Sejneńszczyzny jest wiele gatunków ptaków, dla których woda jest naturalnym środowiskiem, gdzie poszukują pokarmu, odpoczywają i zakładają gniazda oraz wychowują swoje potomstwo. Woda i okoliczne drzewa, krzewy oraz roślinność przybrzeżna, to dla ptaków cały ich świat. W tym ich świecie czyhają różne niebezpieczeństwa, rozgrywają się ptasie sceny romantyczne i dramaty. Wszystkie ptaki bytujące nad jeziorami, przy odrobinie szczęścia, można zaobserwować w swojej okolicy. A oto wizerunki niektórych ptaków, które wypada znać. Łabędź niemy dostojnie pływa po wodzie i na długo zanurza głowę w wodzie w poszukiwaniu pożywienia, natomiast jego start przy bliskiej obserwacji robi wrażenie. Na wodzie wiosną perkoz dwuczuby wykonuje ciekawy pokaz kunsztu tanecznego, traktujący o niezwykłym rytuale, wspaniałym spektaklu, zjawisku podobno przywodzącym na myśl balet. Natomiast przyglądając się kaczkom krzyżówkom zauważymy, że żyją bez zbędnego pośpiechu. Obserwując czaple siwą zaobserwujemy jej długi czas stania w bezruchu na jednej nodze, polując na małą rybkę. Również inne gatunki ptaków wodnych można zaobserwować spacerując nad brzegami jezior dając możliwość dokładnemu przyjrzeniu się wielu gatunkom ptaków. Bliskość pozwala dostrzec szczegóły barwnego upierzenia i zachowania. Naturalne środowisko Sejneńszczyzny sprawia, że obserwowanie ptaków sprawia mam przyjemność, a pluskające fale i odgłosy szumiących trzcin oraz ptaki dookoła, to wyszukane wrażenia jedyne w swoim rodzaju, jakie dostarcza nam przyroda.

Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.Nad wiosenną wodą Sejneńszczyzny, czyli oko w oko z przyrodą na ścieżce ptasiej natury.13 maja 2019

Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.Tradycyjna już dziesiąta edycja jaćwiesko - pruskiego święta powitania wiosny „Jotvingių Jorė” odbyła się w Oszkiniach koło Puńska na Sejneńszczyźnie. Impreza odbyła się w zrekonstruowanej osadzie prusko - jaćwieskiej od tradycyjnego pochodu do świątyni ognia.Tam odbyły się pradawne obrzędy jaćwieskie związane z nadejściem wiosny, składanie ofiar w postaci soli, chleba, miodu pitnego i ziarna, odbyło się czytanie poezji oraz odprawiono pogańską modlitwę o urodzajny rok. Podczas imprezy można było zwiedzieć wioskę jaćwieską i jarmark rzemiosła oraz zakupić lokalne potrawy: sękacze, chleb, rękodzieło ludowe. W czasie trwania święta wiosny wystąpił zespół „Kukumbalis” z Litwy oraz lokalne zespoły artystyczne. Pod koniec uroczystości można było zjeść gorący posiłek w postaci smacznej zupy z pokrzywy „Dilgė”. Impreza jest organizowana od 2009 r. przez stowarzyszenie Wspólnota Jaćwiesko - Pruska i kierowana jest przez pana Piotra Łukaszewicza, a jej głównym celem jest pielęgnowanie kultury, tradycji prusko - jaćwieskiej. Pan Piotr Łukaszewicz gospodarz osady własną pracą kamień po kamieniu, na ok. 7,5 hektara lasu zrekonstruował osadę prusko - jaćwieską. Starając się, by wyglądała tak jak dawniej przed wiekami. Przebywając tu, można poczuć ducha dawnych jaćwieskich lat, słuchając legend i biorąc udział w pradawnych obrzędach „Jotvingių Jorė” poznając historię tych pojaćwieskich ziem. Warto, więc choć na chwilę, przenieść się kilkaset lat wstecz z naszego pędzącego XXI wieku i posłuchać głosu lasu, tutejszych jaćwieskich bogów, chroniących od 4 tysięcy lat dawną ziemię jaćwieską.

Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.