13 maja 2019

Jotvingių Jorė 2019 - poczuć ducha przodków w jaćwiesko - pruskim święcie powitania wiosny.Tradycyjna już dziesiąta edycja jaćwiesko - pruskiego święta powitania wiosny „Jotvingių Jorė” odbyła się w Oszkiniach koło Puńska na Sejneńszczyźnie. Impreza odbyła się w zrekonstruowanej osadzie prusko - jaćwieskiej od tradycyjnego pochodu do świątyni ognia.Tam odbyły się pradawne obrzędy jaćwieskie związane z nadejściem wiosny, składanie ofiar w postaci soli, chleba, miodu pitnego i ziarna, odbyło się czytanie poezji oraz odprawiono pogańską modlitwę o urodzajny rok. Podczas imprezy można było zwiedzieć wioskę jaćwieską i jarmark rzemiosła oraz zakupić lokalne potrawy: sękacze, chleb, rękodzieło ludowe. W czasie trwania święta wiosny wystąpił zespół „Kukumbalis” z Litwy oraz lokalne zespoły artystyczne. Pod koniec uroczystości można było zjeść gorący posiłek w postaci smacznej zupy z pokrzywy „Dilgė”. Impreza jest organizowana od 2009 r. przez stowarzyszenie Wspólnota Jaćwiesko - Pruska i kierowana jest przez pana Piotra Łukaszewicza, a jej głównym celem jest pielęgnowanie kultury, tradycji prusko - jaćwieskiej. Pan Piotr Łukaszewicz gospodarz osady własną pracą kamień po kamieniu, na ok. 7,5 hektara lasu zrekonstruował osadę prusko - jaćwieską. Starając się, by wyglądała tak jak dawniej przed wiekami. Przebywając tu, można poczuć ducha dawnych jaćwieskich lat, słuchając legend i biorąc udział w pradawnych obrzędach „Jotvingių Jorė” poznając historię tych pojaćwieskich ziem. Warto, więc choć na chwilę, przenieść się kilkaset lat wstecz z naszego pędzącego XXI wieku i posłuchać głosu lasu, tutejszych jaćwieskich bogów, chroniących od 4 tysięcy lat dawną ziemię jaćwieską.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz