1 grudnia 2018

Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Niezwykle istotny element krajobrazu stanowią pomniki przyrody, aby zachować ich wartość naukową, historyczną czy krajobrazową, pomniki przyrody są objęte ochroną. Pomnikami przyrody są pojedyncze oraz grupowe twory przyrody żywej i nieożywionej, wyróżniają się one indywidualnymi cechami, odznaczającymi je wśród innych tworów, np. wiek lub wielkie rozmiary dla drzew i krzewów czy niezwykłość formy lub pochodzenia dla pomników przyrody nieożywionej. Stare i okazałe drzewa już od niepamiętnych czasów zwracały uwagę człowieka. Ich długowieczność niosła w sobie jakąś niezwykłą, płynącą z głębi dziejów tajemnicę. Bez wątpienia są one niemymi świadkami wielu historycznych wydarzeń. Symbolizują bowiem niepojętą potęgę natury. Znajdziemy je zarówno na terenach chronionych, jak i poza nimi, w lasach i na terenach otwartych, nawet w zupełnej głuszy. Takie pomnikowe drzewo z daleka wygląda… normalnie. Dopiero kiedy podejdziemy bliżej i spróbujemy objąć pień, okaże się, jak imponujące są jego rozmiary: metr grubości pnia, a w obwodzie, aż trzy razy więcej. Nie da się ukryć, że robi wrażenie. Podczas spacerów po lasach i parkach, warto jednak przyglądać się naturze jeszcze dokładniej, niż zwykle. Pomniki przyrody z zieloną tabliczką i godłem Polski oraz napisem: „POMNIK PRZYRODY” otoczone szczególną troską, gdzie pod żadnym pozorem nie mogą być uszkadzane, niszczone, oby pozostały piękne i dumne dla następnych pokoleń w stanie nie gorszym niż ten, w jakim otrzymaliśmy je od naszych przodków.

Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.Pomniki przyrody to ważny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i narodowej tożsamości.21 listopada 2018

Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna rozpoczyna się w Gibach na Sejneńszczyźnie przy wzgórzu. Postawiono tam ponad 20 lat temu, dębowy 10 metrowy krzyż oraz 460 mniejszych krzyży dostawionych rok temu, które symbolizują ofiary obławy augustowskiej. Wyznaczona trasa ścieżki wynosi około 23 km., biegnie drogami publicznymi oraz leśnymi. Składa się z tablic umiejscowionych na terenie Nadleśnictwa Pomorze. Jej przesłaniem jest informowanie i przypominanie o miejscach, w których rozegrały się wydarzenia historyczne związane z Obławą Augustowską. 73 lata temu, 12 lipca 1945 r., oddziały NKWD i „Smierszu” rozpoczęły na Suwalszczyźnie operację, w której zginęło co najmniej 592 działaczy podziemia niepodległościowego. Operacja zwana jest Obławą Augustowską. Obława to największa zbrodnia dokonana na Polakach po II wojnie światowej. Ścieżkę można pokonać pieszo, rowerem lub częściowo samochodem. Jej pierwszy przystanek znajduje się przy wzgórzu tzw. Golgocie Wschodu w Gibach (Góra Krzyży) symbolizującym miejsce pochówku ofiar, ostatni przystanek tuż przed granicą z Białorusią. Poruszając się wyznaczonym szlakiem można podziwiać przyrodę, słuchać śpiewu ptaków czy szumu drzew oraz dowiedzieć się chociaż w małym stopniu, co „widziały” sosny lasów Nadleśnictwa Pomorze, a co można w nich spotkać do dziś. To co „widział” ten las i co w sobie kryje pozostawało przez wiele lat zagadką. Do dziś nadal nie wyjawił on swoich wszystkich tajemnic. Historycy i leśnicy stopniowo odkrywają tajemnice ukryte wśród borów majestatycznej Puszczy Augustowskiej.

Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.Ścieżka edukacyjna „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej” na terenie Nadleśnictwa Pomorze.NA POJAĆWIESKICH RUBIEŻACH ( Foto blog )

BLOG REGIONALNO - KRAJOZNAWCZY. PROMOCJA KRAINY ZIEMI *AUGUSTOWSKIEJ * SEJNEŃSKIEJ * SUWALSKIEJ* WIDZIANA OBIEKTYWEM FOTOGRAFICZNYM WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM POD ZDJĘCIEM. ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA.