18 lipca 2024

Rozsadzenie pnia drzewa przez wyładowanie elektrostatyczne, potocznie nazywane piorunem.      Obecna pogoda sprzyja powstawaniu wyładowań elektrostatycznych. Wyładowanie elektrostatyczne,  jest potocznie nazywane  piorunem lub błyskawicą. Piorun szukając najkrótszej drogi do ziemi, zazwyczaj uderza w najwyżej położony punkt. Bardzo często jest to drzewo. Wielu z nas zastanawiało się zapewne, co dzieje się w takim przypadku z drzewem. Gdy piorun uderza w drzewo, natychmiast zaczyna przepływać przez wilgotne tkanki rośliny, takie jak łyko. 

      Drzewa zawierają wodę, woda jest przewodnikiem elektryczności. Energia pioruna rozprowadzana jest promieniście wokół pnia i korzeni. Ślad po uderzeniu przyjmuje zazwyczaj kształt spirali okalającej pień drzewa z przemieszczeniem w dół do ziemi. Ten  przepływ energii powoduje  natychmiastowe efekty, takie jak eksplozję kory, która zostaje odstrzelona od drzewa pod wpływem nagłego wzrostu ciśnienia i temperatury wewnątrz drzewa. 

       Temperatura pioruna może przekroczyć 30 000°C, co jest wystarczająco wysokie, by spowodować błyskawiczne parowanie wody wewnątrz drzewa. To parowanie tworzy parę pod wysokim ciśnieniem, co prowadzi do pęknięć i rozerwania drzewa od środka. Dawniej panował przesąd, że w czasie burzy należy unikać dębów, świerków i wierzb, a rozglądać się za bukami. Nie należy przestrzegać tej zasady. Piorun nie ma świadomości botanicznej i nie zastanawia się w jakie drzewo uderza. Jest to naturalny proces, choć może wydawać się destrukcyjny, jest przykładem  jak  zjawiska natury mogą mieć swoje miejsce w równowadze ekologicznej naszej planety.

Rozsadzenie pnia drzewa przez wyładowanie elektrostatyczne, potocznie nazywane piorunem. 

Rozsadzenie pnia drzewa przez wyładowanie elektrostatyczne, potocznie nazywane piorunem. 

Rozsadzenie pnia drzewa przez wyładowanie elektrostatyczne, potocznie nazywane piorunem. 

Rozsadzenie pnia drzewa przez wyładowanie elektrostatyczne, potocznie nazywane piorunem. 

Rozsadzenie pnia drzewa przez wyładowanie elektrostatyczne, potocznie nazywane piorunem. 

Rozsadzenie pnia drzewa przez wyładowanie elektrostatyczne, potocznie nazywane piorunem. 

Rozsadzenie pnia drzewa przez wyładowanie elektrostatyczne, potocznie nazywane piorunem. 

Rozsadzenie pnia drzewa przez wyładowanie elektrostatyczne, potocznie nazywane piorunem. 

Rozsadzenie pnia drzewa przez wyładowanie elektrostatyczne, potocznie nazywane piorunem. 

Rozsadzenie pnia drzewa przez wyładowanie elektrostatyczne, potocznie nazywane piorunem. 

Rozsadzenie pnia drzewa przez wyładowanie elektrostatyczne, potocznie nazywane piorunem. 

Rozsadzenie pnia drzewa przez wyładowanie elektrostatyczne, potocznie nazywane piorunem. 

Rozsadzenie pnia drzewa przez wyładowanie elektrostatyczne, potocznie nazywane piorunem. 

Rozsadzenie pnia drzewa przez wyładowanie elektrostatyczne, potocznie nazywane piorunem. 

28 czerwca 2024

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy.      Owady są z najliczniejszych grup zwierząt na Ziemi występując na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy. Ich bardzo duża różnorodność gatunkowa wyróżnia się różnorodnymi formami życia. Stanowią zarówno pokarm dla innych zwierząt, jak i samodzielnie odżywiają się nektarem, sokami roślinnymi oraz innymi owadami.  Niektóre owady pełnią ważną rolę w zapylaniu roślin, co jest niezbędne do utrzymania różnorodności biologicznej na Ziemi. 

       Owady znane są ze swoich zdolności przystosowawczych, mają one bardzo złożone systemy komunikacyjne, wykorzystujące nie tylko dźwięk, ale także zapach. Owady potrafią też zmieniać kolor swojego ciała w zależności od otoczenia.  Pozwala to im na skuteczny kamuflaż się przed drapieżnikami. Niestety, wiele gatunków owadów jest zagrożonych wyginięciem z powodu działalności człowieka. Zanieczyszczenie środowiska, wycinanie lasów czy stosowanie pestycydów wpływa negatywnie na liczebność populacji owadów, co ma poważne konsekwencje dla ekosystemów.

        Owady to fascynujące stworzenia, których rola w przyrodzie jest bardzo ważna,  warto zachować ich różnorodność i chronić je przed działalnością człowieka, aby utrzymać równowagę w ekosystemach i zapewnić przyszłym pokoleniom możliwość poznania tego interesującego owadziego świata.

 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

Owady i ich ważna rola w ekosystemach, pełnią wiele funkcji, to nasi mali sprzymierzeńcy. 

9 czerwca 2024

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku.       W Polsce występują swojskie dzikie orchidee i aby podziwiać storczyki nie trzeba wyruszać do tropików, wystarczy wyjść na nie koszoną łąkę lub naturalny las i mamy całkiem pokaźną reprezentację tych pięknych roślin. Storczyki to bardzo duża liczba gatunków na świecie licząca  kilka tysięcy, gdzie co roku odkrywane są nowe. W kraju  liczba gatunków przekracza pięćdziesiąt, ale podobnie jak na świecie, wciąż odnajdywane są nowe, albo też, dzięki dokładnym badaniom taksonomicznym, spośród tych znanych wyodrębnia się kolejne. Storczyki potrafią się wzajemnie krzyżować, tworząc coraz to nowy gatunek. 

       Nasze rodzime storczyki rosną w najróżniejszych środowiskach, począwszy od otwartych łąk, torfowisk, poprzez murawy kserotermiczne i ciepłolubne zarośla, aż po lasy liściaste oraz bory. Choć zwykle uważa się je za rośliny dość rzadkie, to niektóre gatunki są pospolite. Nie zmienia to faktu, że większość roślin niknie z naszego krajobrazu wraz z przekształcaniem środowiska naturalnego i  zanikaniem tradycyjnych metod gospodarowania, głównie łąkarstwa. Zdecydowana  większość rodzimych storczyków kwitnie w maju i czerwcu.  Wszystkie krajowe storczyki podlegają ochronie prawnej, gdzie większość jest pod ścisłą ochroną gatunkową, reszta jest pod ochroną częściową. 

        Gatunki nowo odkryte lub wcześniej na obszarze kraju uznawane za wymarłe, a szczęśliwie odnalezione, co jakiś czas są umieszczane na aktualizowanej liście roślin chronionych. Warto pamiętać o tych chronionych roślinach, wybierając się na spacer czy wycieczkę przyrodniczą. Choć, wbrew powszechnemu wyobrażeniu, często bywają niepozorne, spotkanie ich dostarcza niezapomnianych wrażeń estetycznych, ale również zapachowych, a przy okazji możemy poszerzać naszą storczykową wiedzę, gdzie przy odrobinie szczęścia, mamy szansę odkryć nowe stanowisko tych rzadkich, często zagrożonych wyginięciem, jakże interesujących roślin.

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

Storczyki, rośliny o niezwykłej urodzie, najpiękniej wyglądają w swoim naturalnym środowisku. 

29 maja 2024

Torfowiska wiosenne to wyjątkowe miejsca, gdzie króluje cisza i spokój w zgodzie z naturą.       Świat przyrody na torfowiskach jest i pozostanie odwieczną fascynacją człowieka, która popycha nas do jej lepszego poznawania. Cała roślinność torfowisk  roztacza przed nami swoje najpiękniejsze barwy.  Roślinami budującymi torfowiska są między innymi mchy. Na torfowiskach panują szczególne warunki. Dla wielu roślin jest tam za mokro, a dla wielu jest za mało związków pokarmowych. Na torfowisku występują rośliny, którym nie przeszkadza duża wilgotność i niska żyzność, ale większość z nich nie przetrwałaby w innych warunkach. Warto zwrócić uwagę na wyjątkowy mikroklimat.

       Znajdziemy tu wiele ciekawych roślin, które swoją wyjątkowością i urodą zachwycą każdego miłośnika przyrody. Wiele z nich to gatunki rzadkie i chronione. Torfowiska są miejscem, gdzie można spotkać kilka gatunków storczyków. Choć storczyki dziko rosnące w Polsce nie są okazałe, ich rozwijające się wiosną kwiaty dodają torfowiskom barw. Są to, zależnie od gatunku storczyka, odcienie barwy różowej, żółtej, białej. Kolejna grupa ciekawych i rzadkich roślin torfowiskowych to rośliny mięsożerne, gdzie przedstawicielami są m.in. rosiczki. 

      Dzikość tych  miejsc, unikalna flora tworzą pejzaż szerzej w naszych stronach  jeszcze spotykany. Nie ma większego znaczenia pora roku - pięknie jest tu zarówno wczesną wiosną, kiedy to niezwykle bujna przyroda budzi się do życia, ale też latem, jak i oczywiście jesienią. W każdym czasie paleta kolorów rozbudza i kształtuje wyobraźnię zapadając w pamięć pejzaż tych unikatowych torfowisk, gdzie króluje cisza i spokój w zgodzie z naturą.

Torfowiska wiosenne to wyjątkowe miejsca, gdzie króluje cisza i spokój w zgodzie z naturą. 

Torfowiska wiosenne to wyjątkowe miejsca, gdzie króluje cisza i spokój w zgodzie z naturą. 

Torfowiska wiosenne to wyjątkowe miejsca, gdzie króluje cisza i spokój w zgodzie z naturą.