17 czerwca 2021

Krzywe drzewa w nietypowo ukształtowanych pniach sosen tworzą ten niezwykły leśny zakątek.     Ten niezwykły leśny zakątek Puszczy Augustowskiej to pomnik przyrody "Krzywe drzewa" znajdujący się na terenie Nadleśnictwo Płaska, w  obrębie leśnym Jazy. Na powierzchni  niespełna  0.8 ha, na którym można zobaczyć skupisko nietypowo ukształtowanych  pni  sosen zwyczajnych.  Pnie wszystkich drzew posiadają na wysokości od 30 do 50 cm nad ziemią charakterystyczne i zastanawiające pałąkowate wygięcia dochodzące do 2 m długości, ponad którymi drzewa prostują się pionowo ku górze. 

     Wiek wszystkich drzew szacowany jest obecnie na około 50 lat.  Las ten powstał prawdopodobnie na skutek celowej działalności człowieka hodującego krzywe drzewa  do celów użytecznych. Sosny najprawdopodobniej były nacinane na wysokości ok. 20 cm nad ziemią, po czym formowane w łukowaty kształt. Przy dalszym wzroście drzewek wierzchołki ich wyginały się ku górze tworząc obecnie obserwowane krzywizny. Wszystkie drzewa posiadają bardzo wyraźnie ukształtowaną szablastość dolnej części strzały w jednym kierunku. 

      Pozyskane dzięki temu drewno w tym nienaturalnym kształcie mogło być użyte w budowie łodzi, wytwarzaniu mebli, beczek i zapewne wielu innych drewnianych elementów.  Z pewnością w chwili powstania  krzywych  drzew było ich więcej.  Pamiętajmy jednak, że ma on już „swoje lata” i na przestrzeni lat siły natury powaliły już wiele z nich. Dziś również niektóre z sosen zamierają.  To normalne zjawisko i nie towarzyszy mu żadna niepokojąca przyczyna.  Drzewa, które obumrą są pozostawiane do naturalnego rozkładu. 

     Taka to niezwykła historia zaklęta w pniach niepozornych sosen.  Miejsce to jest magiczne i przez swój wygląd może wzbudzać baśniowe marzenia.  Bez względu na jaki cel hodowano te osobliwe "Krzywe drzewa", są  dziś pomnikiem przyrody i jedną z leśnych atrakcji przyrodniczych Puszczy Augustowskiej.

  

Krzywe drzewa w nietypowo ukształtowanych pniach sosen tworzą ten niezwykły leśny zakątek. 

Krzywe drzewa w nietypowo ukształtowanych pniach sosen tworzą ten niezwykły leśny zakątek. 

Krzywe drzewa w nietypowo ukształtowanych pniach sosen tworzą ten niezwykły leśny zakątek. 

Krzywe drzewa w nietypowo ukształtowanych pniach sosen tworzą ten niezwykły leśny zakątek. 

Krzywe drzewa w nietypowo ukształtowanych pniach sosen tworzą ten niezwykły leśny zakątek. 

Krzywe drzewa w nietypowo ukształtowanych pniach sosen tworzą ten niezwykły leśny zakątek. 

Krzywe drzewa w nietypowo ukształtowanych pniach sosen tworzą ten niezwykły leśny zakątek. 

Krzywe drzewa w nietypowo ukształtowanych pniach sosen tworzą ten niezwykły leśny zakątek. 

Krzywe drzewa w nietypowo ukształtowanych pniach sosen tworzą ten niezwykły leśny zakątek. 

Krzywe drzewa w nietypowo ukształtowanych pniach sosen tworzą ten niezwykły leśny zakątek. 

Krzywe drzewa w nietypowo ukształtowanych pniach sosen tworzą ten niezwykły leśny zakątek. 

Krzywe drzewa w nietypowo ukształtowanych pniach sosen tworzą ten niezwykły leśny zakątek. 

3 czerwca 2021

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021.     W Krasnopolu  malowniczej miejscowości Ziemi Sejneńskiej wierni, goście i turyści wzięli udział w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Bożego Ciała. Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Główną  częścią uroczystości jest procesja eucharystyczna, a uczestnictwo w niej publiczną manifestacją wiary. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego, a po niej wierni przeszli ulicami Krasnopola w uroczystej procesji. 

     Procesja zatrzymywała się przy czterech ołtarzykach polowych, przy których czytane były fragmenty Ewangelii. W Krasnopolu swoje ołtarzyki przygotowali: pierwszy ołtarz Strażacy OSP Krasnopol na wysokości Remizy Strażackiej, drugi ołtarz mieszkańcy ul. 1 Maja na wysokości domu Państwa Anety i Pawła Kisiel, trzeci ołtarz mieszkańcy ul. Sienkiewicza na wysokości domu Państwa Wandy i Romualda Sosnowskich, czwarty ołtarz Grupa Przyjaciele Maryi w Grocie Maryjnej. 

     W polskiej tradycji tworzy się także symbole religijne poprzez posypywanie kwiatami drogi, po której przechodzi procesja. W trakcie procesji ludzie śpiewają pieśni i litanie. Po przejściu procesji ludność zrywa gałązki brzozowe, wierząc w ich magiczne właściwości. Szczególne własności przypisuje się kwiatom i gałązkom, które dekorują ołtarzyki. Jak mówią wierni..”Uczestnicząc w procesji Bożego Ciała pielęgnujemy wiarę i jest to obowiązek każdego katolika”. 

     Tradycja Bożego Ciała sięga roku 1246 i wiąże się z widzeniami św. Julianny z Cornillon, a po raz pierwszy w Polsce została wprowadzona w 1320 roku. Uroczystość tę obchodzi się w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej. Jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy.

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

Krasnopol - procesja eucharystyczna podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała 2021. 

28 maja 2021

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność.      Na półwyspie daleko wychodzącym w północną część jeziora Wigry, stoi górujący nad okolicą kościół z klasztorem. Historia tego obiektu jako klasztoru związanego z kamedułami zaczyna się dopiero w roku 1667. Jednak pierwsza wzmianka o Wigrach została spisana już przez Jana Długosza. Kronikarz wspomniał o pobycie na wyspie Wigry w 1418 roku króla Władysława Jagiełły, który bawił tu na łowach. Wtedy też zapadła decyzja o ulokowaniu na wyspie Wigry dworu myśliwskiego, w którym bywali polscy królowie i litewscy książęta. 

     Po III rozbiorze Polski, w 1796 roku władze Prus skonfiskowały dobra Kamedułów, a w 1800 r. usunięto ich z Wigier. Klasztor wigierski zaczął podupadać. Duże zniszczenia poczyniły wojska niemieckie podczas II wojny światowej. Po roku 1990 spotykali się tutaj kilkakrotnie przywódcy Polski i Litwy, a w roku 1999 odpoczywał od trudów pielgrzymki Papież Jan Paweł II. Od 2016 roku majątkiem zarządza Fundacja Wigry Pro. Zabudowania klasztorne wznoszą się nad Wigrami i mogą przywodzić na myśl twierdzę zbudowaną na wzgórzu. 

     Klasztor stoi tu od niemal 300 lat. Na zabudowania klasztorne składa się: Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, wieża zegarowa, siedemnaście eremów tzn. pustelni, dawny Dom Kanclerski, Dom Królewski, Domek Furtiana i refektarz. Wszystko to podtrzymywane jest murami oporowymi. Przeprowadzone  kompleksowe prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie, które pozwoliły rozwinąć ofertę kulturalną i edukacyjną zespołu klasztornego. Odrestaurowany jest już Dom Królewski i Kaplica Kanclerska.  Eremy(pustelnie), w których zamieszkiwali zakonnicy, jest częścią projektu "Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa zakonu kamedułów". Remont eremów trwał ponad 3 lata. Teraz pięknieje w oczach. W tym roku, wzmocniony zostanie także mur oporowy klasztoru. 

      Dziedzictwo kulturowe jak i materialne zabytki są ogromnie ważne nie tylko z uwagi na swoje piękno, ale też ze względu, że są nośnikiem historii i są wpisane w tożsamość lokalną . Obecnie można podziwiać obiekt w niemal pełnej krasie.  Zespół poklasztorny stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych północno-wschodniej Polski. Sylweta zespołu jest czytelnym znakiem kojarzonym z Wigrami, parkiem narodowym i Suwalszczyzną.

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

NA POJAĆWIESKICH RUBIEŻACH ( FOTO BLOG )

BLOG REGIONALNO - KRAJOZNAWCZY.

TWORZONY OD PONAD 10 LAT Z PASJĄ ARTYSTYCZNO - FOTOGRAFICZNĄ .

PROMUJĄCY KRAINY ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - SEJNEŃSKIEJ - SUWALSKIEJ.

PISANY OBIEKTYWEM FOTOGRAFICZNYM WRAZ Z KRÓTKIM CIEKAWYM OPISEM.

ZAPRASZAM ARTYSTA FOTOGRAF LESZEK PRZEBOROWSKI.