15 marca 2023

Przedwiośnie meteorologiczne na Sejneńszczyźnie jak w przysłowiowym "W marcu jak w garncu".    Temat przedwiośnia wraca co roku do nas jak bumerang wraz z jego początkiem, a mimo to za każdym razem budzi w nas bardzo miłe skojarzenia. Za przedwiośnie przyjmuje się okres roku na styku zimy i wiosny, w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 0 a 5 °C. Zima czaruje już ostatnimi marcowymi siłami, gdzie śnieg zazwyczaj jego brak, był epizodem.  W jednym dniu, tak dla przypomnienia okrył jeszcze krajobraz na „polskim biegunie zimna" przypominając, że zima astronomiczna jeszcze trwa. Spadło kilka centymetrów mokrego śniegu, gdzie w następnych dniach zalegał  w północnych stronach terenu. 

    O zimie przypomina jeszcze lód pokrywający jeziora, który na większości akwenów jeszcze jest, to na skutek odwilży i słońca  staje  się niebezpieczny, kruchy i mało wytrzymały. Dzień jest coraz dłuższy, temperatura powoli rośnie. Generalnie przedwiośnie jest okresem dodatnich temperatur powietrza, podczas gdy ziemia dopiero rozmarza. Okres przedwiośnia charakteryzuje się wieloma intensywnymi przemianami w przyrodzie, czyli wschodów pierwszych roślin zielonych oraz budzenia się soków w roślinach wieloletnich. Właśnie największą wiedzę o zbliżającej się wiośnie czerpiemy z naszej przyrody, a jej oznaki związane z tym nowym cyklem życia natury od wieków bardzo nas cieszą.

    Dla przedwiośnia charakterystyczna jest również intensywna zmienność pogodowa np. jednocześnie pada deszcz  ze śniegiem i świeci słońce, czego przejawem jest dawne przysłowie ludowe „W marcu jak w garncu”. Przedwiośnie jest krokiem ku lepszemu, gdzie daje radość każdemu, lecz powoli i po swojemu dążąc do nowej pory roku Wiosny,  która rozpocznie się 20 marca (astronomiczna) o godz. 22:24 i potrwa 93 dni, zatem czekajmy  cierpliwie na naszej przedwiosennej Sejneńszczyźnie.

Przedwiośnie meteorologiczne na Sejneńszczyźnie jak w przysłowiowym "W marcu jak w garncu". 

Przedwiośnie meteorologiczne na Sejneńszczyźnie jak w przysłowiowym "W marcu jak w garncu". 

Przedwiośnie meteorologiczne na Sejneńszczyźnie jak w przysłowiowym "W marcu jak w garncu". 

Przedwiośnie meteorologiczne na Sejneńszczyźnie jak w przysłowiowym "W marcu jak w garncu". 

Przedwiośnie meteorologiczne na Sejneńszczyźnie jak w przysłowiowym "W marcu jak w garncu". 

Przedwiośnie meteorologiczne na Sejneńszczyźnie jak w przysłowiowym "W marcu jak w garncu". 

Przedwiośnie meteorologiczne na Sejneńszczyźnie jak w przysłowiowym "W marcu jak w garncu". 

Przedwiośnie meteorologiczne na Sejneńszczyźnie jak w przysłowiowym "W marcu jak w garncu". 

Przedwiośnie meteorologiczne na Sejneńszczyźnie jak w przysłowiowym "W marcu jak w garncu". 

Przedwiośnie meteorologiczne na Sejneńszczyźnie jak w przysłowiowym "W marcu jak w garncu". 

Przedwiośnie meteorologiczne na Sejneńszczyźnie jak w przysłowiowym "W marcu jak w garncu". 

Przedwiośnie meteorologiczne na Sejneńszczyźnie jak w przysłowiowym "W marcu jak w garncu". 

Przedwiośnie meteorologiczne na Sejneńszczyźnie jak w przysłowiowym "W marcu jak w garncu". 

Przedwiośnie meteorologiczne na Sejneńszczyźnie jak w przysłowiowym "W marcu jak w garncu". 

24 lutego 2023

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów.     Las wciąga nas w głąb swych ostępów, chcemy się w nim zanurzyć, nie tylko oglądać z dalszej odległości. Dotyczy to zarówno każdego turysty, grzybiarza czy miłośnika lasu, jak i fotografa. Las jest złożonym ekosystem z niesamowicie skomplikowaną siatką , często niewidocznych dla ludzi , powiązań. Takim atrakcyjnym przyrodniczo lasem jest położony wśród morenowego krajobrazu Las Krasnopolski o powierzchni ok. 1799 ha. Siedliskami zajmującymi największy areał leśny są: ols jesionowy, las mieszany bagienny i ols. Dość dużą powierzchnię zajmują też las mieszany świeży, las wilgotny i las mieszany wilgotny. 

    Gatunkami panującymi w drzewostanach są: olsza, świerk, sosna i brzoza. W drzewostanie podmokłych łęgów zdecydowanie dominują olsze czarne, rosnące nad brzegami rzeki i starorzeczy oraz na wysepkach w rozwidleniach koryta. Grądy, czyli wielogatunkowe lasy liściaste złożone z grabów, dębów, lip, wiązów, brzóz i osik, spotykamy w brzeżnej strefie doliny u podnóża morenowych pagórków, wśród których płynie Marycha stanowiąc rezerwat przyrody. Marycha jest niewielką rzeczką o szerokości od kilku do 10 metrów. Nurt jest spokojny, rzeka nie płynie równo wytyczonym korytem, meandruje, czasem rozwidla się i schodzi.

     Rezerwat przyrody Ostoja Bobrów „Marycha” został powołany 1 lutego 1960 roku na powierzchni 208,51 ha. Następnie został znacznie zmniejszony 13 sierpnia 2009 roku i jego powierzchnia wynosi obecnie  tylko 56,13 ha. Celem ochrony rezerwatu jest ochrona  miejsc lęgowych bobrów. W Lesie Krasnopolskim i w rezerwacie występują rośliny chronione takie jak bluszcz pospolity, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty  oraz inne chronione gatunki.  

      Oprócz bobrów bytują tu również różne gatunki zwierząt i ptaków stanowiąc rytm tej leśnej natury. Bogactwa przyrody, jej uroków nie da się tak obrazowo opisać w kilku zdaniach, trzeba tu przyjechać (jest nowy leśny parking), obejrzeć i posłuchać a na pewno każdy zostawi tutaj "cząstkę siebie", a ze sobą zabierze tylko same dobre wspomnienia z Lasu Krasnopolskiego, który wciąga nas w głąb swych ostępów.

 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów. 

10 lutego 2023

Zimowy naturalny urok leśnych jezior (sucharów) z leśnej głuszy Puszczy Augustowskiej.    Suchary to nieduże leśne jeziorka dystroficzne są osobliwością występującą na terenie borów Puszczy Augustowskiej. Ich nazwa jest nazwą tradycyjną, wywodzi się od słowa "suchy" czyli pusty, bezrybny. Powstały w czasie ostatniego zlodowacenia na wskutek topnienia tzw. martwych brył lodu. Woda w małym, śródleśnym oczku jest ciemna, przez zawarty w wodzie wysoki poziom związków humusowych. Jeziora te mają bardzo charakterystyczny kolor, niektórzy mogliby powiedzieć, że jest to kolor mocnej herbaty. Związki te biorą się z postępujących procesów rozkładowych substancji organicznych, takich jak igliwie, liście, gałęzie. 

     Wysoki poziom zakwaszenia wód, bardzo mała przejrzystość wody, ubogość w wapń powodują, że jeziorka te są istotnie "suche"- często nie żyje tam żaden gatunek ryb, ani roślin. Natomiast brzeg,  gdzie nie ma tu ani plaży, ani skarpy , a granicę z lądem wyznacza coś w rodzaju zielonego trawnika, który łagodnie spływa do wody. Jest to tzw. pło, które zbudowane jest głównie z nasyconych wodą mchów. Pod wpływem wiatru czasami od całości odrywają się tworząc wysepkę dryfującą  samotnie po jeziorze. Otoczenie też jest interesujące, w powietrzu nawet zimą unosi się zapach  rośliny bagna zwyczajnego, który zawsze kojarzy się nam z szafą babci. 

      Drzewa rosnące w borze bagiennym są niskie, karłowate. Występują pośród tego boru bagiennego rośliny chronione takie jak: widłak jałowcowaty oraz różnego gatunku mchy i inne rośliny. Trudno to wszystko dojrzeć zimą, gdy jest tafla lodu na jeziorku, a w borze jest trochę śniegu. Też trudno będzie uwierzyć, że tuż obok, w leśnej głuszy, znajduje się zupełnie inny świat. Nawet zimą znajdziemy tu ciekawe do obserwacji obiekty, możemy też śledzić przebiegające w przyrodzie procesy. Przekonajcie się o tym sami, może trzeba będzie wybrać się tam innym razem.

 

Zimowy naturalny urok leśnych jezior (sucharów) z leśnej głuszy Puszczy Augustowskiej. 

Zimowy naturalny urok leśnych jezior (sucharów) z leśnej głuszy Puszczy Augustowskiej. 

Zimowy naturalny urok leśnych jezior (sucharów) z leśnej głuszy Puszczy Augustowskiej. 

Zimowy naturalny urok leśnych jezior (sucharów) z leśnej głuszy Puszczy Augustowskiej. 

Zimowy naturalny urok leśnych jezior (sucharów) z leśnej głuszy Puszczy Augustowskiej. 

Zimowy naturalny urok leśnych jezior (sucharów) z leśnej głuszy Puszczy Augustowskiej. 

Zimowy naturalny urok leśnych jezior (sucharów) z leśnej głuszy Puszczy Augustowskiej. 

Zimowy naturalny urok leśnych jezior (sucharów) z leśnej głuszy Puszczy Augustowskiej. 

Zimowy naturalny urok leśnych jezior (sucharów) z leśnej głuszy Puszczy Augustowskiej. 

Zimowy naturalny urok leśnych jezior (sucharów) z leśnej głuszy Puszczy Augustowskiej. 

NA POJAĆWIESKICH RUBIEŻACH ( FOTO BLOG )

BLOG REGIONALNO - KRAJOZNAWCZY.

TWORZONY OD PONAD 10 LAT Z PASJĄ ARTYSTYCZNO - FOTOGRAFICZNĄ .

PROMUJĄCY KRAINY ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - SEJNEŃSKIEJ - SUWALSKIEJ.

PISANY OBIEKTYWEM FOTOGRAFICZNYM WRAZ Z KRÓTKIM CIEKAWYM OPISEM.

ZAPRASZAM ARTYSTA FOTOGRAF LESZEK PRZEBOROWSKI.