4 sierpnia 2020

Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.
      Ciepłe, słoneczne popołudnie  i miła  atmosfera sprawiły, że  w takich przyjemnych warunkach w ubiegłą niedzielę  biegacze z bliższych i dalszych zakątków Polski i Świata ( Hiszpania) spotkali się na trasie Leśnego Biegu organizowanego przez Gminę Krasnopol i Nadleśnictwo Suwałki. 

      Trasa biegu w całości leśna, obfitująca w liczne nieduże wzniesienia z dystansem 10 km.,  prowadziła leśnymi drogami szutrowymi i trawiastymi  w malowniczym otoczeniu i bliskości rezerwatu. Start jak i meta odbyła się na polanie kompleksu leśnego Las Krasnopol, tuż obok malowniczego rezerwatu przyrody "Ostoja Bobrów Marycha" w leśnictwie Krasnopol (Nadleśnictwo Suwałki). W Leśnym Biegu wystartowało 35 biegaczy, a w marszu nordic walking 7 zawodników. 

      Pierwsze miejsce na mecie leśnego biegu 10 km. zajął Zbigniew Pokrzywiński z Polic z czasem (00:38:20). Drugi na mecie zameldował się Krzysztof Pokrzywiński z  Polic (00:39:29), a trzeci - Henryk Hołdyński z Sejn (00:40:15). Wśród pań najszybsza na tym dystansie była Beata Osior z Wydmin (00:44:49). Druga z pań to Renata Ginszt  z  Augustowa (00:49:26:26). W gronie zawodników startujących w nordic walking trasę 10 km., najszybciej pokonał Tadeusz Korsakowski  z Krasnopola (1:15:49:00). Druga tuż za nim był pani Elżbieta Mościńska z Suwałk  (1:16:10:00). 

      Nic jednak nie daje takiej satysfakcji, jak dotarcie na metę po leśnym odcinku, co było widać na twarzach uczestników. Na mecie czekały puchary, medale, sadzonki dębu, upominki i materiały edukacyjne  ufundowane przez Nadleśnictwa: Głęboki Bród,  Pomorze, Suwałki oraz Wigierski Park Narodowy. 

      Zawodnicy oprócz rywalizacji sportowej włożyli w Leśny Bieg także serce, wpierając wpłatami na rzecz niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Krasnopol. Ta sportowa  impreza  pt. " Bieg Wśród Krasnych Pól" ma już sporą historię, jest doskonałą okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu w bliskim kontakcie z naturą, choć pod szyldem Leśnego Biegu odbyła się  po raz pierwszy.

Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


Leśny Bieg w klimacie Krasnopolskiego Lasu ze sportową atmosferą i bliskim kontaktem z naturą.


1 sierpnia 2020

W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.   
                                          

    Jeziora decydują o niepowtarzalnym pięknie i unikatowej wartości przyrodniczej obszaru Sejneńszczyzny. Wraz z otaczającymi je bardzo różnorodnymi formami terenu tworzą one pojezierny krajobraz, który został ukształtowany ok. 12 tysięcy lat temu przez ustępujący z tego terenu lodowiec i jego wody. Na terenie omawianej Sejneńszczyzny znajduje się ponad sto jezior. Najczęściej spotykanymi typami polodowcowych jezior są jeziora rynnowe i morenowe. 
      Jeziora rynnowe leżą w malowniczo wyżłobionych rynnach o układzie południkowym (Gaładuś, Gremzdy, Sztabinki, Żubrowo itp.). Brzegi jezior są zatem bezleśne lub z niewielką ilością wysokiej zieleni, co ujmuje im urody, a zarazem umożliwia podziwianie krajobrazu. Jeziora morenowe występują w zagłębieniach i nieckach moreny dennej, zwane wytopiskowymi (Dowcień , Kunis,  Pierty, Zelwa itp.).             
     Przyrodnicze zróżnicowanie jezior wynika z ich odmiennej wielkości, głębokości, ukształtowania dna, tempa przepływu i innych czynników, jednak największy wpływ na skład i liczebność zamieszkujących je zespołów roślin i zwierząt ma odmienna żyzność (trofia) poszczególnych zbiorników. Ze względu na nasycenie zbiorników wodnych "żyznością" roślinną - trofią - można wyodrębnić takie typy jezior: oligotroficzne (duża czystość i przejrzystość wód, skąpa trofia), eutrotoficzne (bogata trofia, małe natlenienie wody i słaba jej przezroczystość), mezotroficzne (pośrednie między oligotroficznym, a eutrotoficznym).
     Większość jezior Sejneńszczyzny to zbiorniki jeszcze nie przeżyźnione, posiadające wysoką wartość przyrodniczą. Wszystkie jeziora mają ogromne znaczenie dla całego środowiska. Są one odrębnymi ekosystemami, zwiększającymi różnorodność przyrodniczą całego krajobrazu, a także magazynami wód dla rozległych okolicznych obszarów gleb mineralnych. Szczególnie ważną rolę pełnią one w porach roku, kiedy parowanie powierzchni ziemi połączone z czerpaniem wody przez rośliny, są znacznie większe od opadów.

W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.


20 lipca 2020

Giby na Sejneńszczyźnie. Uczczono 75. rocznicę Obławy Augustowskiej - tzw. „małego Katynia”.Obchody 75. rocznicy Obławy Augustowskiej - tzw. „małego Katynia” największej i nadal niewyjaśnionej powojennej zbrodni dokonanej na Polakach odbyły się w Gibach na Sejneńszczyźnie. Głównym punktem uroczystości była msza św. sprawowana przed kościołem pw. św. Anny w Gibach. Na uroczystość rocznicową licznie przybyły rodziny i krewni ofiar Obławy, przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządowcy, służby mundurowe, harcerze, turyści oraz mieszkańcy gminy Giby. Po mszy św.w intencji ofiar Obławy uczestnicy obchodów przemaszerowali na wzgórze usłane krzyżami miejscu symbolicznym poświęconemu pamięci zamordowanych w Puszczy Augustowskiej. Tam odbyły się przemówienia. Zabrali głos przedstawiciele władz i samorządów oraz obecni posłowie i senatorowie. Obchody objął patronatem Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Na zakończenie uroczystości złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze. W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic, określanej mianem Obławy Augustowskiej. Nie jest znana dokładna data ani początkowej, ani końcowej operacji, najczęściej umieszcza się ją między 12 a 28 lipca. Prawie 60 tysięcy wojska NKWD, w tym Milicji polskiej i Wojska Polskiego oddziału warszawskiego, szli tyralierą z obszaru Grodna, Wilna, Białegostoku pierścieniem, który przez tydzień się zacieśniał, żołnierz przy żołnierzu w odległości 3, 5 m. Przetrząsali lasy i wsie, aresztując podejrzanych o kontakty z polską partyzantką niepodległościową. Pojmanych w ten sposób Polaków zamykali w stodołach. Ok. 600 osób nigdy nie powróciło do domów. Później wywieźli ich na ciężarówkach, w ostatnią - jak się okazało - drogę. Do dziś nie są znane ich losy. Najnowsze ślady prowadzą do wsi Kalety na Białorusi, tuż za polską granicą, kilometr za nią, gdzie przed wojną znajdowała się leśniczówka Giedź. To tam mają być doły śmierci. Niestety, Białorusini, podobnie jak i Rosjanie, nie ułatwiają poznania tej prawdy. Dlatego ważne jest, aby kolejne pokolenia nie zapomniały o ofiarach Obławy Augustowskiej.

Giby na Sejneńszczyźnie. Uczczono 75. rocznicę Obławy Augustowskiej - tzw. „małego Katynia”.Giby na Sejneńszczyźnie. Uczczono 75. rocznicę Obławy Augustowskiej - tzw. „małego Katynia”.Giby na Sejneńszczyźnie. Uczczono 75. rocznicę Obławy Augustowskiej - tzw. „małego Katynia”.Giby na Sejneńszczyźnie. Uczczono 75. rocznicę Obławy Augustowskiej - tzw. „małego Katynia”.Giby na Sejneńszczyźnie. Uczczono 75. rocznicę Obławy Augustowskiej - tzw. „małego Katynia”.Giby na Sejneńszczyźnie. Uczczono 75. rocznicę Obławy Augustowskiej - tzw. „małego Katynia”.Giby na Sejneńszczyźnie. Uczczono 75. rocznicę Obławy Augustowskiej - tzw. „małego Katynia”.Giby na Sejneńszczyźnie. Uczczono 75. rocznicę Obławy Augustowskiej - tzw. „małego Katynia”.NA POJAĆWIESKICH RUBIEŻACH ( Foto blog )

BLOG REGIONALNO - KRAJOZNAWCZY. PROMOCJA KRAINY ZIEMI *AUGUSTOWSKIEJ * SEJNEŃSKIEJ * SUWALSKIEJ* WIDZIANA OBIEKTYWEM FOTOGRAFICZNYM WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM POD ZDJĘCIEM. ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA.