5 grudnia 2020

Działania ochronne na torfowiskach poprzez wycinkę drzew i krzewów z siedlisk naturalnych.      Na terenie torfowiska wysokiego  z roślinnością torfotwórczą  Nadleśnictwa Pomorze  trwają prace dotyczące ochrony torfowiska. Wycinane są drzewa i podrosty drzew w tym rzadkim siedlisku naturalnym.  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku rozpoczęła projekt pod nazwą "Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”. 

     Wykonywane prace na torfowisku wysokim  znajdującym się  na  obszarze" Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie", a działania dotyczą  płatów mokradeł. Ma to zapobiegać odwadnianiu mokradeł, a gdzie woda tam jest życie, jakże ważna  na torfowisku. Poprzez usunięcie drzew i krzewów zostanie zmniejszone parowanie wody, która w wyniku zabiegów zostanie ona utrzymana w torfowisku. 

     W przypadku lasów Nadleśnictwa Pomorze są to torfowiska wysokie, dla których niezbędne jest usuwanie drzew i krzewów, by zachować je na przyszłość. Pozostawienie tego terenu bez wpływu człowieka sprawiłoby, że w niedługim czasie zaszłyby na nim niekorzystne procesy sukcesyjne, co ostatecznie doprowadziłoby do zaniku danego typu siedliska objętego ochroną.  Ostatecznie z czasem  na torfowiskach powstałby las potrzebując dużo wody dla swojego rozwoju. Na takie odwodnione torfowisko las wkracza bardzo szybko, co eliminuje światłolubne cenne gatunki runa i całe zbiorowiska chronionych roślin. 

     Celem projektu jest poprawa stanu zachowania siedlisk nieleśnych zależnych od wód, stanowiących przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000 i  przywrócenie właściwego stanu zachowania danych płatów siedlisk. Projekt RDOŚ w Białymstoku jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz