28 maja 2021

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność.      Na półwyspie daleko wychodzącym w północną część jeziora Wigry, stoi górujący nad okolicą kościół z klasztorem. Historia tego obiektu jako klasztoru związanego z kamedułami zaczyna się dopiero w roku 1667. Jednak pierwsza wzmianka o Wigrach została spisana już przez Jana Długosza. Kronikarz wspomniał o pobycie na wyspie Wigry w 1418 roku króla Władysława Jagiełły, który bawił tu na łowach. Wtedy też zapadła decyzja o ulokowaniu na wyspie Wigry dworu myśliwskiego, w którym bywali polscy królowie i litewscy książęta. 

     Po III rozbiorze Polski, w 1796 roku władze Prus skonfiskowały dobra Kamedułów, a w 1800 r. usunięto ich z Wigier. Klasztor wigierski zaczął podupadać. Duże zniszczenia poczyniły wojska niemieckie podczas II wojny światowej. Po roku 1990 spotykali się tutaj kilkakrotnie przywódcy Polski i Litwy, a w roku 1999 odpoczywał od trudów pielgrzymki Papież Jan Paweł II. Od 2016 roku majątkiem zarządza Fundacja Wigry Pro. Zabudowania klasztorne wznoszą się nad Wigrami i mogą przywodzić na myśl twierdzę zbudowaną na wzgórzu. 

     Klasztor stoi tu od niemal 300 lat. Na zabudowania klasztorne składa się: Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, wieża zegarowa, siedemnaście eremów tzn. pustelni, dawny Dom Kanclerski, Dom Królewski, Domek Furtiana i refektarz. Wszystko to podtrzymywane jest murami oporowymi. Przeprowadzone  kompleksowe prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie, które pozwoliły rozwinąć ofertę kulturalną i edukacyjną zespołu klasztornego. Odrestaurowany jest już Dom Królewski i Kaplica Kanclerska.  Eremy(pustelnie), w których zamieszkiwali zakonnicy, jest częścią projektu "Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa zakonu kamedułów". Remont eremów trwał ponad 3 lata. Teraz pięknieje w oczach. W tym roku, wzmocniony zostanie także mur oporowy klasztoru. 

      Dziedzictwo kulturowe jak i materialne zabytki są ogromnie ważne nie tylko z uwagi na swoje piękno, ale też ze względu, że są nośnikiem historii i są wpisane w tożsamość lokalną . Obecnie można podziwiać obiekt w niemal pełnej krasie.  Zespół poklasztorny stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych północno-wschodniej Polski. Sylweta zespołu jest czytelnym znakiem kojarzonym z Wigrami, parkiem narodowym i Suwalszczyzną.

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

Pokamedulski klasztor w Wigrach po kompleksowej renowacji odzyskał swoją dawną świetność. 

15 maja 2021

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju.    

     Przed nami jest kolejna piękna wiosna - to Maj miesiąc soczystej zieleni, błękitnego nieba i cudownych zapachów. Miesiąc Maj przez nas uznawany jest za najpiękniejszy miesiąc w roku, a zawdzięcza swą nazwę bogini przyrody, urodzaju i płodności - mitologicznej Mai. Nazwa miesiąca Maj pochodzi od łacińskiej nazwy „Maius”. Została ona zapożyczona przez większość języków europejskich. W języku polskim określenie „maić” oznacza tyle samo, co stroić się. Staropolska nazwa maja brzmiała „Trawień”.

     W Polsce miesiąc jest dość ciepły, noce i poranki bywają jeszcze chłodne, a nawet czasami zdarzają się i przymrozki. Słońce ogrzewa coraz bardziej ziemię i budzi do życia owady oraz ślimaki winniczki, które pojawiają się nagle i od razu w dużej liczbie. W olsach na dnie lasu wciąż dociera sporo światła, rozwijając bujną warstwę podszytu i runa z dużą ilością obrośniętych roślinnością zielną, leżących pni drzew oraz nadwodnych omszonych kamieni. Nad tymi ciekami wodnymi jest wiosną równie ciekawie, sprawdzimy tam swoją wiedzę, spostrzegawczość i uruchomimy wyobraźnię podczas pobytu w tym terenie.

     W maju łąki zmieniają swoje kolory. Gdy zaczyna kwitnąć mniszek lekarski, to na łąkach dominuje kolor żółty. Raj za to mają pszczoły, które nadrabiając zimowy czas, zbierają pyłek i nektar, który potem będzie słodkim miodem. Ciesząc się majem i rozkoszując się jego przyrodą - soczystą, zieloną, świeżą i niepowtarzalną, dla tych, którzy kochają przyrodę i dostrzegają jej piękno, wtedy maj jest naprawdę uroczy.

    Jeśli potrafimy zatrzymać się na chwilę i zapomnieć o troskach dnia codziennego, dostrzeżemy to, czym przyroda nas obdarza, bo przecież w maju jak w raju. Natomiast stały kontakt z majową przyrodą jest przecież także gwarancją, że dłużej zachowamy młodość, dobre zdrowie i humor oraz siły witalne. Wystarczy tylko umiejętnie korzystać z tej oferty majowej przyrody.

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju. 

Majowy czas na Pojezierzu Sejneńskim i obecność tam gdzieś w gaju nad brzegiem ruczaju.