30 sierpnia 2009

Jezioro Wigry znajduje się na pograniczu Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej. Kształtem przypomina literę "S". Powierzchnia zwierciadła wody Wigier wynosi 2 118,3 ha. Maksymalna głębokość zbiornika wynosi 73,0 m. Charakteryzuje się bardzo dobrze rozwiniętą linią brzegową, której długość wynosi 72,0 km. Wigry jest położone wśród lasów Puszczy Augustowskiej - gdzie las porasta prawie 80 % linii brzegowej. Jej rzeźba jest bardzo urozmaicona - od niskich gdzie nie gdzie bagiennych - po wyniosłe z kemami i wzgórzami morenowymi. Urozmaicone brzegi Wigier wypełniają zatoki, półwyspy, przesmyki i ujścia strumieni. Jezioro także posiada dziewiętnaście mniejszych i większych wysp o pow. 68,4 ha. Jezioro Wigry należy do Wigierskiego Parku Narodowego i z tym związane są pewne nakazy i zakazy zachowań. Objęte jest strefą ciszy. Biwakować wolno wyłącznie na wyznaczonych polach namiotowych. Jezioro wspaniale nadaje się do uprawiania sportów wodnych, w tym żeglarstwa. Przez cały akwen prowadzi słynny szlak kajakowy rzeką Czarną Hańczą - nazwany imieniem papieża Jana Pawła II.


JEZIORO WIGRY.

JEZIORO WIGRY. Na horyzoncie słynny w Polsce POKAMEDULSKI KLASZTOR WIGIERSKI.

29 sierpnia 2009


Wrzos zwyczajny, inaczej zwany także wrzosem pospolitym, to gatunek pospolity na terenie całej Polski. Rośnie w borach sosnowych, polanach, zrębach leśnych, czasem tworzy duże skupiska, tzw. wrzosowiska. Krzewinka zimozielona, dwupienna, wysoka na 20-80 cm, o gałązkach rozesłanych na ziemi. Kwitnie różowofioletowymi, a czasem białymi kwiatami w końcu sierpnia i we wrześniu. Roślina miododajna i lecznicza.

27 sierpnia 2009


Czerwone korale jarzębiny często przewijają się w piosenkach, przysłowiach i wierszach polskich twórców. I nic dziwnego, jarzębina jest w naszym kraju drzewem pospolitym i ogólnie znanym. Do jej popularności przyczyniają się też – ptaki, które żywiąc się owocami jarzębiny, skutecznie rozsiewają nasiona. Owoce, w wiszących baldachach, pojawiają się w końcu sierpnia, a zupełnie dojrzałe są we wrześniu i październiku. Podobne do ziarenek grochu, mają barwę szkarłatnoczerwoną, różową, czasem pomarańczową. Mają długość 7–9 mm. Utrzymują się one na drzewie przez zimę, stając się cennym pokarmem dla ptactwa i zwierzyny leśnej.

23 sierpnia 2009

Powstanie Sejneńskie jest ważnym wydarzeniem historycznym, decyzja o wystąpieniu zbrojnym mieszkańców Suwalszczyzny, a przede wszystkim Sejn nie została podjęta spontanicznie. Była wynikiem kilku złożonych czynników, które po skumulowaniu pozostawiły walkę zbrojną jako jedyny możliwy środek rozstrzygnięcia sporu polsko - litewskiego. Powstańcy 90 lat temu dążyli do opanowania Sejn, zajmowanych w sierpniu 1919 roku przez Litwinów. Walki rozpoczęły się 23 sierpnia 1919 roku o godz. 3 rano. O godz. 6 miasto zostało zdobyte przez powstańców. 25sierpnia rano Litwini odbili miasto, ale tylko na kilka godzin. Powstańcy zostali wsparci przez 41 Suwalski Pułk Piechoty. Litwini natarli ponownie na Sejny 28 sierpnia, ale Polacy obronili miasto. Sejny i Sejneńszczyzna odzyskały niepodległość, okupioną śmiercią 52 powstańców i wieloma rannymi. Powstanie sejneńskie jest drugim polskim zrywem zbrojnym - po powstaniu wielkopolskim - które zakończyło się sukcesem.


OBCHODY 90. ROCZNICY POWSTANIA SEJNEŃSKIEGO

OBCHODY 90. ROCZNICY POWSTANIA SEJNEŃSKIEGO

OBCHODY 90. ROCZNICY POWSTANIA SEJNEŃSKIEGO

OBCHODY 90. ROCZNICY POWSTANIA SEJNEŃSKIEGO

19 sierpnia 2009


Późne lato - tak w fenologii polskiej określany jest sierpień. Coraz krótsze dni, w ciągu tego miesiąca dzień staje się krótszy o 2 godziny. Dni bywają mniej upalne od lipcowych. Noce natomiast są zazwyczaj znacznie chłodniejsze. Rolnicy zakończyli już żniwa i wykonują różne prace pożniwne. Zaczynają dojrzewać owoce odbijające barwą od zielonych liści. Im później, tym więcej można zaobserwować symptomów nadchodzącej jesieni. Na zdjęciu pole w okolicach Sejn.

16 sierpnia 2009

Po raz pierwszy święto to zorganizowano 15 sierpnia 2004 r., podczas święta tradycyjnego gminy Puńsk – Matki Boskiej Zielnej. Te trzy produkty, które znalazły się w nazwie, są dla człowieka bardzo ważne. Chleb to nie tylko podstawowy element naszego jadłospisu. Z nim od czasów pogańskich były związane różne obrządki, podania, tradycje. W chacie natomiast panowała wielka radość, gdy wokół roznosił się zapach chleba upieczonego z tegorocznego żyta. Pieczenie chleba to element naszej tradycji. Mleko od niepamiętnych czasów było jednym z podstawowych posiłków ludzi. Z niego od najdawniejszych lat wyrabiano sery. Miód – to smaczna potrawa. Dobrym „lekarstwem” jest również miód pitny, za pomocą, którego można się „rozweselić”. Z wosku odlewano świece, które zapalano przy umierającym i palono przy zmarłym. “Święto chleba, mleka i miodu” odbywało się w gospodarstwie agroturystycznym "Silaine" w Oszkiniach. u Albina Szuszczewicza nad jeziorem Sejwy. Święto to bardzo spodobało się uczestnikom, zarówno turystom jak i okolicznej ludności.


ŚWIĘTO CHLEBA, MLEKA I MIODU.

ŚWIĘTO CHLEBA, MLEKA I MIODU.

ŚWIĘTO CHLEBA, MLEKA I MIODU.
Tradycyjne potrawy, wędliny, sery, ale także warsztaty tkackie, kowalskie i garncarskie - to niektóre propozycje tradycyjnego VI Jarmarku Wigierskiego, który odbył się w Klasztorze Kamedułów w Wigrach. Jarmark cieszy się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Suwalszczyzny. W Wigrach można kupić m.in. tutejsze ciasta, takie jak sękacze czy mrowiska, a także potrawę pod nazwą kartacze. Podczas jarmarku występują regionalne zespoły ludowe i taneczne. Chętni mogą wziąć udział w warsztatach tkackich, kowalskich, garncarskich, pszczelarskich i wikliniarskich.


JARMARK WIGIERSKI

JARMARK WIGIERSKI

15 sierpnia 2009

Święto "Dni Puńska - Zielna " zbiega się z głównym odpustem parafialnym. Kobiety podczas święta kwiatami, ziołami i kłosami zbóż przystrajają kościół. Od 1967 r. w parafii poszczególne wsie wykonują wieńce - ołtarzyki, które są święcone podczas Sumy i niesione wokół kościoła w uroczystej procesji. Wieńce symbolizują nie tylko podziękowanie Bogu za zebrane plony, ale są dowodem istnienia twórczości ludowej. Podczas Zielnej odbywa się w Puńsku jarmark twórców ludowych, w jarmarku udział biorą nie tylko twórcy miejscowi, ale również goście z innych miejscowości Polski, Litwy, Łotwy. Na jarmarku można kupić tkaniny, hafty, ceramikę, wyroby z drewna i gliny, wycinanki, koszyki i inne przedmioty. Można również zasmakować litewskiego chleba, pysznych ciast, słodkiego miodu. Po Sumie odbywa się koncert chórów i zespołów folklorystycznych.


DNI PUŃSKA - ZIELNA 2009

DNI PUŃSKA - ZIELNA 2009

DNI PUŃSKA - ZIELNA 2009

DNI PUŃSKA - ZIELNA 2009

9 sierpnia 2009


Ostrożeń lancetowaty - kolczasta roślina dwuletnia o łodydze w górze gałęzistej, wąsko, kędzierzawo oskrzydlonej, osnutej jakby pajęczyną, wysokości 50-150 cm. Liście pierzastodzielne, odziomkowe zebrane w różyczkę, łodygowe zbiegające, o odcinkach zakończonych jasnożółtym kolcem. Rośnie w wilgotnych, widnych lasach, zaroślach, na pastwiskach, także u nas na niżu. Roślina azotolubna, toteż spotykana również w zbiorowiskach ruderalnych. Kwitnie czerwiec- sierpień.

Jezioro Jaczno – leży na południe od Smolnik, zajmuje obszar 42 ha. na Pojezierzu Suwalskim długie i wąskie jezioro wytopiskowe. Brzegi od północy i północnego zachodu są bardzo strome, porośnięte lasem świerkowo-sosnowym z dużą domieszką drzew liściastych. Uchodzi za najpiękniej usytuowane jezioro na ziemi suwalskiej. Woda jest czysta o charakterystycznym odcieniu zieleni. Do jeziora wpada wiele dopływów, a w tym jest kilkanaście źródeł. Niezwykłą atrakcją są wiszące torfowiska źródliskowe. Torfowisko znajduje się na zachodnim brzegu, na długości ok. 800 metrów i szerokości od 30 do 60 metrów.

Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą- rezerwat, położony na południe od jeziora Hańcza w dolinie Czarnej Hańczy - to fragment łąki o powierzchni 0,98 ha, pokryty wieloma głazami, których liczbę ocenia się na ok. 10.000 szt., o obwodzie od 0,5 do 8 metrów. Przyniesione przez lodowiec ze Skandynawii wraz z potężną masą gliny zwałowej głazy narzutowe, zostały odsłonięte w wyniku rozmycia gliny przez wody roztopowe lodowca.Są to głównie głazy granitowe, granitognejsy, piaskowce, wapienie i bazalty. Rezerwat utworzono 27 października 1972 roku.


....Wróćmy na jeziora
Na wędrowny rejs
Znajdziesz tam cel swojej drogi
Wśród szumiących drzew

Białe żagle, szmaragdowa toń
A przy tobie przyjacielska dłoń...

...Wróćmy na jeziora
Na samotny brzeg
Zostań tu, gdzie las i woda
Masztów cichy śpiew...Fragment tekstu piosenki: Czerwone Gitary - "Wróćmy na jeziora"
Słowa: J. Świąć, Muzyka: K. Klenczon

2 sierpnia 2009


ALBUM ''Z biegiem Marychy''
Wydawnictwo ma celu ukazanie piękna i unikalnych walorów przyrodniczych terenów rozciągających się wzdłuż biegu rzeki Marycha, jak również historycznej i aktualnej prezentacji gmin, miasta Sejny oraz licznych miejscowości na Sejneńszczyznie, przy których rzeka toczy swój bieg. Jest to pierwszy album o tej rzece i o tych terenach, miejscach uroczyskowych pełnych zagadek przyrodniczych i historycznych. Tekst pisany piórem Stanisława Kuraka oraz fotografie autorów związanych z tą krainą prezentują całość albumu. Album został wydany przez Wydawnictwo "Arkadia", 136 stronicowy album posiada około 200 zdjęć, wydanie dwujęzyczne (polski i angielski), oprawa twarda. Zapraszam do księgarń i do lektury.

Żniwa, zwykle rolnicy nie mają czasu na odpoczynek w lipcu, sierpniu. To najpiękniejszy i zarazem najtrudniejszy okres w cyklu rocznym pracy rolnika. To podsumowanie tej pracy. W żniwa prawie nie schodzi się z pola od rana do wieczora a praca maszynami rolniczymi i kombajnami nie jest łatwą gdyż wszystko w dużym stopniu uzależnione jest od pogody. Zarówno starsi jak i dzieci biorą udział w pracach polowych. Nie ma zbędnych rąk, dla każdych znajdzie się zajęcie. Pracuje się na polu całymi rodzinami. Na zdjęciu żniwa w okolicach Sejn.