9 lutego 2011


Zimowy wiatr. Wiatr wywołany jest przez różnicę ciśnień oraz różnice w ukształtowaniu powierzchni. Termin wiatr jest używany w meteorologii prawie wyłącznie na określenie horyzontalnej składowej wiatru. Istnieje jednak składowa pionowa wiatru i wtedy jest tak nazywana. Wiatr może wiać z obszarów wyższego ciśnienia do obszarów niższego ciśnienia, jest jednym ze składników pogody, w tym celu podaje się prędkość wiatru (w m/s lub km/h) i kierunek, z którego wieje. Jednak zbyt silne podmuchy potrafią łamać drzewa (wiatrołomy), niejednokrotnie przyroda udowadnia nam, że jesteśmy nikim w porównaniu z jej siłami.
Źródło: http://pl.wikipedia.org oraz informacje własne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz