12 lutego 2011


Źródło jeziorne jest naturalnym, samoczynnym wypływem wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. Jest to niezwykle urokliwe miejsce, gdzie doszło do przerwania podziemnych warstw wodonośnych. W opisywanym źródle woda spływa pod działaniem siły ciężkości od obszaru zasilania w dół poprzez środowisko wodonośne do miejsc wypływu. Wody pochodzące ze źródliska nie wybijają w jednym miejscu, tylko zbierają się z powierzchni tworząc niewielki ciek wodny. Zazwyczaj źródło ma stałą temperaturę, równą w przybliżeniu średniej w ciągu roku temperaturze powietrza. Dlatego zimą jest ciągle aktywne i nie zamarza nawet przy mrozie. Stanowi również swoisty zimowy wodopój dla ptaków i zwierząt dziko żyjących.
Źródło: http://pl.wikipedia.org oraz informacje własne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz