20 marca 2011


Pierwszy dzień Wiosny na Suwalszczyźnie.
Już 21 marca przywitamy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, lecz wiosna astronomiczna rozpoczyna się w chwili, gdy słońce przekracza równik. Ma to miejsce zazwyczaj 20 lub 21 marca, stąd też data pierwszego dnia wiosny kalendarzowej. W 2011 roku astronomiczna wiosna zacznie się 21 marca o godzinie 00.21 czasu polskiego. Świat roślin i zwierząt rozpoczyna okres budzenia się do życia. Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a nocy ubywa. Na Suwalszczyznę wiosna, przychodzi około dwa tygodnie później niż w innych regionach kraju, bo Suwalszczyzna to tak zwany polski biegun zimna a Wiosna, choć trochę spóźniona to na pewno będzie.
Źródło: http://pl.wikipedia.org oraz informacje własne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz