15 września 2022

Podwodny słodkowodny zielony krajobraz strefy litoralnej jezior Pojezierza Sejneńskiego.    Jeziora na Pojezierzu Sejneńskim  są śródlądowymi zbiornikami  wodnymi, powstałymi w naturalnym zagłębieniu terenu zalewanym wodami powierzchniowymi lub podziemnymi. Niemal w całej swojej objętości jeziora kipią życiem: rośnie tu mnóstwo roślin, wśród nich przewijają się liczne zwierzęta. Ich rozmieszczenie jest jednak bardzo nierównomierne. Zdecydowana większość żyje w strefie przybrzeżnej, tzw. strefie litoralnej przylegającej do brzegu, lądu. Strefa charakteryzuje się najlepszymi warunkami życia w wodzie posiadając dużo światła, tlenu, ma też urozmaiconą rzeźbę dna.

    Najbardziej podatna jest na niestałość czynników środowiskowych, przede wszystkim na dobową i sezonową zmienność oświetlenia i temperatury. W tej strefie powstaje największa ilość martwej materii organicznej (detrytusu ). W strefie litoralu, czyli strefie przybrzeżnej można wyróżnić cztery podstrefy: strefę roślinności bagiennej, strefę roślin wynurzonych (np. trzciny), strefę roślin o liściach pływających (np.: grzybieni białych, grążela żółtego) oraz strefę roślin zanurzonych (np.: rdestnicy, moczarki). Litoral jest w zasadzie jedyną strefą jeziora, w której występują rośliny zakorzenione. 

    Rośliny wodne, zarówno naczyniowe jak i glony, odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu jeziora. Jednym z istotnych zjawisk jest ich udział w tzw. biologicznym odwapnianiu wody, polegający na wytrącaniu się węglanu wapnia na powierzchni roślin w czasie fotosyntezy. Zjawisko to jest widoczne "gołym okiem" w postaci białych inkrustacji wapiennych pokrywających rośliny wodne. Nie możemy również zapomnieć o wielu gatunkach bezkręgowców zamieszkujących zarówno strefę przydenną jak i toń wodną. Do najbardziej znanych należą małże, ślimaki, skorupiaki (np. raki) i owady. 

     Jeziora decydują o niepowtarzalnym pięknie i unikatowej wartości przyrodniczej obszaru Pojezierza Sejneńskiego. Wraz z otaczającymi je bardzo różnorodnymi formami terenu tworzą one pojezierny krajobraz, który został ukształtowany ok. 12 tysięcy lat temu przez ustępujący z tego terenu lodowiec i jego wody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz