4 listopada 2011


Miejsca Pamięci Narodowej na Suwalszczyźnie.
Gruszki. Pomnik Polski Walczącej.

W małej zagubionej wśród lasów miejscowości – Gruszki znajduje się pomnik, który powstał z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, powołanego spośród przedstawicieli społeczności lokalnej. Na pomniku wmurowano 4 tablice dedykowane pamięci zarówno żołnierzy AK, jak również mieszkańcom gminy i Puszczy Augustowskiej wywiezionych lub zamordowanych w czasach II wojny światowej i bezpośrednio w okresie powojennym. Forma urbanistyczno - architektoniczna pomnika ustalona została przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Białymstoku oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.
Źródło: http://www.plaska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz