4 listopada 2011


Miejsca Pamięci Narodowej na Suwalszczyźnie.
Święte Miejsce. Pamiątkowe Uroczysko.

W uroczysku Święte Miejsce znajdującym się nad brzegiem rzeki Rospudy na jednym z drewnianych krzyży - zwracającym uwagę swym wyglądem - przybita jest miedziana tabliczka z tekstem księdza Antoniego Kochańskiego, nieżyjącego proboszcza parafii Janówka. Informuje ona o tym, iż krzyż ten został wystawiony przez Jaćwingów z drużyny Skomęta po przyjęciu przez nich chrztu w 1283 roku, przed udaniem się do Samlandii. Krzyż, podobno palony i niszczony przez pogan, cudownie ocalał i przez nawróconych wrogów został ponownie postawiony. Źródło: http://www.suwalszczyzna.com.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz