26 listopada 2011


Późnojesienne zgryzy bobrowe.

Rozglądając się dookoła z łatwością przekonamy się, że bobry mogą silnie oddziaływać na środowisko w którym żyją. Bobry są zwierzętami roślinożernymi. Poza liśćmi, gałęziami i korą drzew liściastych, zjadają korzenie. Bóbr bez trudu przegryza gałąź grubości kilku cm. i obala drzewa o średnicy do około 70 cm. Najchętniej ścina: wierzby, topole, osiki, jesiony, dęby i brzozy. Do ścinania drzew bobry używają swoich czterech potężnych siekaczy. Ślady zgryzania przez bobry składają się z licznych nacięć o gładkiej powierzchni, tak jakby zostały wykonane przy pomocy dłuta. Ścięte drzewo o niewielkiej średnicy zostaje najpierw pozbawione gałęzi, a następnie podzielone na mniejsze fragmenty. Ogryzione z kory fragmenty drzewa mogą być wykorzystane przez bobry do budowy żeremia lub tamy. Grube drzewa najczęściej są okorowywane u nasady i pozostawiane bez ścinania. Jednocześnie można zauważyć, iż w powstałych lukach szybko wyrastają siewki nowego pokolenia lasu, co jest procesem spontanicznym, przejawem naturalnej sukcesji zbiorowiska leśnego.

Źródło: http://www.wigry.win.pl oraz informacje własne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz