10 listopada 2011


Hubertus – Święto myśliwych. Kučiūnai 2011 „Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas“

Niedaleko granicy kraju na dawnej pojaćwieskiej krainie i kresach Polski odbyło się święto dziękczynienia myśliwych „Šv. Hubertas – medžiotojų globėjas“. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele p. w. św. Kazimierza w Kučiūnai (Kuciuny) na Litwie ku czci Świętego Huberta - patrona myśliwych i leśników, stanowiąc autentyczny przejaw żywotności kultu. Po mszy myśliwi litewscy, goście oraz uczestnicy święta zebrali się na placu przed Domem Kultury w Kučiūnai, zaśpiewaniem myśliwskiej pieśni o tematyce łowieckiej rozpoczęto Hubertusa. Odbyło się powitanie myśliwych i poczęstunek oraz wspólna biesiada myśliwska, w której główną potrawą była dziczyzna. Myśliwi zaprezentowali swoje trofea łowieckie. Na wystawie prezentowane były zwierzęta łowne charakterystyczne dla tych okolic, znajdziemy tu zarówno wilka, zająca szaraka, kunę leśną, ptaki, poroża, oręż dzika oraz liczne medalowe trofea. Zaprezentowano również fotografie, dyplomy i inne przedmioty powiązane z myślistwem. Święto hubertowskie - Šv. Hubertas kończy biesiada myśliwych przy ognisku oraz nalewce. Obchody święta Hubertus mają zapewnić dobre wyniki w nadchodzącym sezonie. Więcej czasu niż na łowy poświęcamy na dokarmianie zwierzyny, chronienie jej przed kłusownikami i pielęgnowanie tradycji łowieckich - zapewniają myśliwi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz