1 lipca 2011


Krasnogruda 2011. Prezydent otworzył Międzynarodowe Centrum Dialogu, Europejską Agorę - Wizje Rodzinnej Europy ( Anthony Miłosz, syn Poety)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz