14 maja 2013


Jaćwiesko - pruski obrzęd powitania wiosny - „Jaćwiesko - Pruska Jore” - Oszkinie 2013.

W osadzie jaćwiesko - pruskiej w Oszkiniach koło Puńska odbył się obrzęd powitania wiosny w plenerze p.t. „Jaćwiesko – Pruska Jore”. Otwarcie rozpoczęło się w nawiązaniu do tradycji jaćwiesko – pruskiej od podniesienia flag Prus, Litwy i Łotwy aby uczcić jaćwieskich i pruskich dawnych bohaterów. Podczas imprezy zaprezentowano pradawne obrzędy i rytuały: czczono ogień, sól, chleb, wodę i powietrze. Następnie odbyły się koncerty zespołu z Litwy „Kukumbalis“, „Alasėlis“ i „Rudenėlis“ oraz z Puńska „Tėviškės aidai“. Podczas imprezy można było zwiedzić osadę, postrzelać z łuku, kupić jaćwieską biżuterię i wyroby z mosiądzu oraz regionalne ekologiczne jadło. Na zakończenie odbyła się degustacja zupy jaćwieskiej zwana „Dilgė“. Osada jaćwiesko – pruska na, której Piotr Łukaszewicz próbuje odtworzyć typową osadę Jaćwingów poprzez wybudowanie zamku z czterema basztami i fosą oraz murami obronnymi. W ten sposób chce on ocalić pamięć o Jaćwingach i głosić legendy o nich. Organizatorem imprezy była: Wspólnota Jaćwiesko-Pruska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz