7 czerwca 2014

Droga św. Jakuba na Suwalszczyźnie. Najstarszy szlak w Europie pod symbolem muszli.Szlak św. Jakuba jego historia sięga IX wieku, kiedy to rozpoczęły się pielgrzymki do miejscowości Santiago de Compostela (Hiszpania). W średniowieczu pielgrzymowano w celu odbycia pokuty, spełnienia ślubowania. W roku 1982 Rada Europy uznała Drogę Św. Jakuba za szlak o szczególnym znaczeniu dla kultury kontynentu. Obecnie ten jeden z najstarszych i najdłuższych szlaków w Europie stanowi również popularny szlak turystyczny. Przez Suwalszczyznę przebiega część szlaku tak zwana Droga Polska – „Camino Polaco” to odcinek biegnący od granicy z Litwą do Bakałarzewa. Szlak o nazwie „Suwalszczyzna” ma długość ok. 120 kilometrów na, którym drogę wskazują namalowane na drzewach żółto - niebieskie znaki oraz specjalne kamienie z wyrytą muszlą. Symbol muszli od prawie dziesięciu wieków wskazywał drogę pątnikom zmierzającym do grobu św. Jakuba. Po drodze pielgrzymi poznają nowe środowisko, obyczaje, regiony i ich kulturę oraz odwiedzają liczne zabytkowe kościoły i klasztory, między innymi w Sejnach, Krasnopolu, Wigrach. Współcześnie istnieje tradycja pielgrzymowania Drogą Świętego Jakuba, gdzie coraz więcej osób wyrusza tym szlakiem do naszych pięknych okolic ze względów religijnych, kulturalnych oraz krajoznawczych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz