26 czerwca 2017

Andrzej Strumiłło - artysta o niezwykłej twórczości i wyobraźni. Człowiek z Wilna, a jednak stąd.Poznać prof. Andrzeja Strumiłłę ur. 23 X 1927 r. w Wilnie wciąż aktywnego artystę o niezwykłej wyobraźni, twórcy o olbrzymim i różnorodnym dorobku artystycznym, wypowiadającym się w wielu tworzywach i technikach - malarzem, grafikiem, rzeźbiarzem, fotografem, poetą, pisarzem, scenografem, ilustratorem książek, autorem wydawnictw o przyrodzie i kulturze, a także podróżnikiem to najlepiej pobyć z nim w jego codzienności i przekonać się, że są ludzie, którzy dotknęli tajemnicy. Czym ona jest lub na czym polega artysta nie mówi, pozwala za to patrzeć. Wiele lat temu osiadł w Maćkowej Rudzie nad rzeką Czarną Hańczą na Suwalszczyźnie, jedyną polską rzeką, która wpada do Niemna. Jak mówi - stąd najbliżej do Wilna, w którym się urodził. Studiował w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego i na ASP w Krakowie. Zanim stworzył swój podstawowy dom i osiadł nad Czarną Hańczą, uległ gorączce wędrowania. Intrygował go Wschód, dobrze poznał kraje azjatyckie. Wschodnie wojaże zapoczątkował już w roku 1954 wyprawą do Chin. W 1982 roku wyjechał do Nowego Jorku jako kierownik pracowni graficznej przy ONZ. Dziś nie kuszą go już dalekie podróże. Tęsknił do tego nieba, do tego klimatu, do tej intonacji języka, do mentalności ludzi. Teraz świat przychodzi do niego, potrafi go sobie wyobrazić, nie opuszczając domu. Pasją gospodarza jest również hodowanie koni arabskich. Andrzej Strumiłło jest twórcą z olbrzymim dorobkiem artystycznym związanym z regionem, z Suwalszczyzną, z pograniczem polsko - litewskim. Jego twórczość została uhonorowana „Rokiem 2017 - Profesora Andrzeja Strumiłły” w województwie podlaskim jako znakomite uczczenie jubileuszu 90. rocznicy urodzin tego wybitnego artysty. Imponuje nie tylko doświadczeniem i dorobkiem artystycznym, ale też wytrwałością i zamiłowaniem do pracy. W wieku dziewięćdziesięciu lat nadal maluje, rysuje, opracowuje i wydaje książki, aranżuje wystawy. Nowych osiemnaście obrazów z cyklu „LOT” artysta wystawił w Białej Synagodze w Sejnach, których tematyką jest konwencja skrzydeł i latania. Swoim niezwykłym zaangażowaniem prof. Andrzej Strumiłło inspiruje do działania i pobudza do refleksji o kondycji człowieka i jego miejscu w świecie. O sobie samym mówi, iż jest „artystą pogranicza żywiołów, tych ukrytych w naturze i tych drzemiących w człowieku, budowniczym cywilizacji”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz