23 września 2018

Berżniki. 98 rocznica Wiktorii Niemeńskiej oraz bieg „Wokół Niepodległej” i odsłonięcie ronda.W Berżnikach na Sejneńszczyźnie odbyły się obchody 98 rocznicy Wiktorii Niemeńskiej. Na nekropolii obok pomnika poświęconym ofiarom Bitwy Niemeńskiej odprawiono mszę św. dziękczynną w intencji bohaterów tamtych walk. Na tej patriotycznej uroczystości obecne były poczty sztandarowe różnych instytucji. Hołd poległym oddali: mieszkańcy, samorządowcy, posłowie, służby mundurowe, Związek Piłsudczyków RP, oddział kultywujący tradycję 10. Pułku Ułanów Litewskich, młodzież szkolna, oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej 24 Baonu KOP „Sejny”. W trakcie uroczystości wystąpili zaproszeni goście, wręczono dla zasłużonych pamiątki i medale oraz odsłonięto obelisk poświęcony ułanom z 10. Pułku Ułanów Litewskich. Odbył się apel poległych i oddano salwę honorową. Na zakończenie uroczystości zostały złożone wiązanki i kwiaty oraz zapalono znicze. Bitwa nad Niemnem trwała od 20 do 26 września 1920 r. Decydujące starcie wojny polsko - bolszewickiej rozgrywało się od Brześcia nad Bugiem na południu po ziemię sejneńską na północy. Zakończyło się polskim triumfem i zwycięstwem w wojnie, co zaowocowało podpisaniem traktatu pokojowego w Rydze. Pamięć o Bitwie Niemeńskiej jest z każdym rokiem większa o świadomość znaczenia tej bitwy. Następnie w Berżnikach odbył się bieg sztafetowy "Wokół Niepodległej" zorganizowany przez Straż Graniczną dla upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Bieg będzie trwać 18 dni, a weźmie w nim udział około 500 osób. Przebiegną trasę granicy państwowej długości około 3,6 tys. km. Na zakończenie uroczystego dnia oficjalnie otwarto i poświęcono nowe rondo im. „Wiktorii Niemeńskiej” w Poćkunach na trasie drogi krajowej biegnącej z Augustowa do granicy państwowej w Ogrodnikach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz