5 listopada 2018

Obchody dnia Świętego Huberta patrona myśliwych i leśników w Gibach na Sejneńszczyźnie.Tradycyjnie tegoroczne odchody dnia Św. Huberta rozpoczęto Mszą Św. w kościele p.w. Św. Anny w Gibach z udziałem myśliwych, leśników, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, służb mundurowych, władz samorządowych, miejscowej ludności oraz gości. W wygłoszonej homilii proboszcz podkreślił wagę pracy leśników i ludzi pracujących w lesie oraz zasługi myśliwych dbających o zwierzynę, ochronę łowisk oraz kultywowanie pięknej polskiej tradycji. Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze przy obelisku upamiętniającym mord 5-ciu żołnierzy KOP. Następnie obchody przeniosły się do wiaty edukacyjnej przy szkółce leśnej Nadleśnictwa Pomorze. Na przybyłych czekały namioty reprezentowane przez koła łowieckie: Gon, Knieja, Słonka oraz Nadleśnictwo Głęboki Bród i Nadleśnictwo Pomorze, gdzie można było zdobyć wiedzę leśną i łowiecką, ale także wziąć udział w wielu interesujących konkursach zdobywając nagrody. Dzień Świętego Huberta cieszył się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Przybyli goście mogli zaopatrzyć się w drobne upominki promocyjne i edukacyjne prezentujące pracę leśników. Wszyscy uczestnicy Hubertusa mieli możliwość spróbowania dziczyzny oraz otrzymali ciepły poczęstunek. Tradycja obchodów dnia św. Huberta sięga w Polsce XVIII wieku. Myśliwi oprócz polowania, zajmują się pielęgnacją, dokarmianiem oraz spisami ilości zwierząt zamieszkujących na terenie ich kół łowieckich. Dbają również, aby dzika zwierzyna nie wyrządzała szkód na polach uprawnych oraz aby zachować równowagę w lesie. Obchody Dnia Świętego Huberta w Gibach zorganizowało Nadleśnictwo Pomorze wraz z Nadleśnictwem Głęboki Bród.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz