6 marca 2010


Połów ryb niewodem - siecią do połowu ryb (ten rodzaj połowu wykonuje się, gdy lód ma bezpieczną grubość).Niewód składa się z matni oraz dwóch skrzydeł, wymaga wyrąbywania dużego przerębla prostokątny otwór w lodzie tzw. (ilos) zapustnia, do którego zapuszcza się niewód oraz tzw. (wyjma) wychodnia prostokątny otwór w lodzie do wyjmowania niewodu, z którego niewód będzie wyciągany na zakończenie połowu. Do tzw. uzdy (wędrych) do skrzydeł niewodu przywiązuje się sznur, do którego umocowana jest drewniana żerdź (chochla) długi drąg do przeciągania lin pod lodem. Przeręble wykonują (rębacze) pomocnicy za pomocą żelaznych metalowych kutych prętów (pieśnia, pluśnia), natomiast (chochelnicy) chochlują, czyli posuwają i chwytają żerdzie za pomocą żelaznych wideł i drewnianych (łęków) szukarki. Rybacy i inni pomocnicy ciągną niewód, którego liny nawija się na drewnianą beczkę ( baba), stojącą na saneczkach. Na koniec połowu ryby są wybierane z (kutla) worka z sieci za pomocą (kasarka) podbieraka i wkładane są do (luzgara) worka, do którego wkłada się złowione ryby. W nocy niewód jest zatapiany, aby nie zamarzł lub zabierany do rybakówki celem osuszenia i przygotowania do nastepnego połowu. Obecnie ten rodzaj połowu jest coraz rzadziej stosowany, ponieważ sieć niewodowa może uszkadzać ekosystemy przydenne jezior. Na zdjęciach połów odbył się pod koniec zimy – w marcu w okolicach Sejn.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

NA POJAĆWIESKICH RUBIEŻACH ( FOTO BLOG )

BLOG REGIONALNO - KRAJOZNAWCZY.

TWORZONY OD PONAD 10 LAT Z PASJĄ ARTYSTYCZNO - FOTOGRAFICZNĄ .

PROMUJĄCY KRAINY ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - SEJNEŃSKIEJ - SUWALSKIEJ.

PISANY OBIEKTYWEM FOTOGRAFICZNYM WRAZ Z KRÓTKIM CIEKAWYM OPISEM.

ZAPRASZAM ARTYSTA FOTOGRAF LESZEK PRZEBOROWSKI.