1 lipca 2010


Wernisaż wystawy Andrzeja Sidora p.t. „Starowiercy” w piwnicach Domu Pogranicza w Sejnach. Fotografie powstały na przełomie 2001 i 2009 roku dla agencji Forum. Na wystawę "Starowiercy" składają się 32 fotografie. Przedstawiają życie codzienne, obrzędy religijne i tradycje starowierców zamieszkujących Suwalszczyznę, która powoli zanika. Andrzej Sidor sfotografował starowierców również we wnętrzach tradycyjnych drewnianych chat, np. przy rozżarzonym piecu. Na niektórych zdjęciach uwiecznił także staroobrzędowe przejawy wiary. W trakcie wernisażu pokazane zostały także 58 starych slajdów, które zbierane przez fotografa wśród okolicznej ludności tworzą już pokaźną kolekcję. Jest to wystawa prezentująca całą inspirację autora, jaką żyje swoją twórczą pasją.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz