6 listopada 2010


Sejny. Cmentarz żydowski. Cmentarz leży na niewielkim wzniesieniu pośród płaskiego terenu. Został założony w 1830 roku i zajmuje powierzchnię 1,4 ha. na której zachowało się około piętnastu nagrobków z napisami w języku hebrajskim. W maju 2002 roku, dzięki staraniom Fundacji "Pogranicze", na terenie cmentarza odsłonięto pomnik, poświęcony Żydom z Sejn. Na kamieniu, stylizowanym na stelę nagrobną, wyryto napis w języku polskim i hebrajskim: "Pamięci Żydów Sejneńskich. Mieszkańcy Sejn".
Źródło: http://pl.wikipedia.org

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz