4 grudnia 2011


Rezerwaty przyrody na Sejneńszczyźnie.

Na Sejneńszczyźnie znajduje się sześć rezerwatów przyrody: „Bobruczek”, „Kukle”, „Łempis”, „Pomorze”, „Tobolinka”, „Ostoja Bobrów Marycha”, które obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Niektóre rezerwaty albo jego części podlegają ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Wokół rezerwatów przyrody jest utworzona otulina, zabezpieczająca jego obszar przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Rezerwaty są ustanawiane na mocy zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Właściwa ochrona rezerwatowa wymaga niezbędnych czynności i prac zabezpieczających, jak oznakowania granic, umieszczenia znaków i tablic informacyjnych. Ochrona rezerwatów stwarza odpowiedzialne zadania dla pracowników Lasów Państwowych, wypełnianie tych zadań to kontynuacja pracy wielu pokoleń leśników na rzecz zachowania dla przyszłości najcenniejszych obiektów ojczystej przyrody.
Źródło: http://www.encyklopedialesna.pl/ http://pl.wikipedia.org oraz informacje własne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

NA POJAĆWIESKICH RUBIEŻACH ( FOTO BLOG )

BLOG REGIONALNO - KRAJOZNAWCZY.

TWORZONY OD PONAD 10 LAT Z PASJĄ ARTYSTYCZNO - FOTOGRAFICZNĄ .

PROMUJĄCY KRAINY ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - SEJNEŃSKIEJ - SUWALSKIEJ.

PISANY OBIEKTYWEM FOTOGRAFICZNYM WRAZ Z KRÓTKIM CIEKAWYM OPISEM.

ZAPRASZAM ARTYSTA FOTOGRAF LESZEK PRZEBOROWSKI.