13 marca 2012


Przedwiośnie, w marcu – jak w garncu.

Jedna z dwóch uzupełniających pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Dzienna pora dnia jest podobnej długości do pory nocnej. Przedwiośnie jest okresem dodatnich temperatur powietrza, podczas gdy ziemia dopiero co rozmarza. Charakteryzuje się dość dużymi zmianami temperatur pomiędzy dniem i nocą w przy powierzchniowej części ziemi oraz w powietrzu, gdyż dzień jest już długi, Słońce stoi wysoko na niebie i mocno grzeje, występuje mało dni z dużym zachmurzeniem, a powierzchnia gruntu jest odsłonięta zarówno poprzez brak okrywy roślin zielonych, jak i brak liści krzewów i drzew. Dla przedwiośnia charakterystyczna jest również intensywna zmienność pogodowa np. jednocześnie pada deszcz i świeci słońce, czego przejawem jest dawne przysłowie ludowe „W marcu jak w garncu”.
Źródło: http://pl.wikipedia.org oraz info własne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz