2 października 2012


Gospodarka leśna w Puszczy Augustowskiej.

Głównym produktem dostarczanym przez lasy jest drewno. Drewno sosny, świerka z którego słynie w Europie Puszcza Augustowska, charakteryzuje się bardzo wysoką jakością i jest cenione przez znawców oraz krajowych i zagranicznych odbiorców. Łączny rozmiar pozyskania drewna w nadleśnictwach puszczy kształtuje się na poziomie około 300 tysięcy metrów sześciennych rocznie. Z tej wielkości na zręby przypada około 20 % masy pozyskanego drewna. Pozostała część usuwana jest w trzebieżach i cięciach sanitarnych. Średnia intensywność cięć wynosi około 3 m3 drewna z 1 ha powierzchni leśnej przy przeciętnym przyroście rocznym około 4 m3 na hektar. Gospodarka w Lasach Państwowych odbywa się na użytkowaniu zasobów leśnych metodami pozwalającymi na zachowanie ich trwałości i produkcyjności, różnorodności biologicznej, zdolności do spełnienia ekologicznych, ekonomicznych oraz społecznych funkcji.
Źródło: http://www.wigry.win.pl oraz informacje własne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz