20 stycznia 2013


Puszcza Augustowska. „Uroczysko Powstańce” - pomnik ku czci Powstańców Styczniowych.

22 stycznia mija 150 lat od wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku. Puszcza Augustowska była wówczas świadkiem krwawych potyczek pomiędzy powstańcami a oddziałami armii rosyjskiej. Powstańcy szli w bój uzbrojeni w strzelby myśliwskie i kosy. Wojna miała charakter partyzancki. W czasie Powstania Styczniowego w 1863 roku lasy Puszczy Augustowskiej stanowiły doskonała bazę dla działań oddziałów powstańczych. Większe walki rozegrały się: 10 kwietnia pod Olszanką, 21 maja pod Kadyszem, 28 czerwca w Gruszkach, 29 czerwca na Kozim Rynku, 3 września w Strzelcowiźnie. Pozostały po nich liczne ślady pobytu powstańców i ich mogiły w leśnych uroczyskach. Jedno z takich charakterystycznych miejsc znajduje się w „Uroczysku Powstańce”, które jest świadectwem zrywu powstańczego, gdzie stoi pomnik z kosami na sztorc ku czci Powstańców Styczniowych z 1863 roku. W tym puszczańskim miejscu gromadzili się powstańcy styczniowi do walki z Rosjanami oraz znajdowała się tu kuźnia, gdzie miejscowi kowale przekuwali na sztorc kosy i naprawiali broń. Stacjonowały w uroczysku wojska powstańcze dowodzone przez Józefa Konstantego Ramotowskiego „Wawra”. Było to dogodne miejsce schronienia i obrony, ponieważ teren leży w głębi Puszczy Augustowskiej w pobliżu rozległego obszaru podmokłego. Warunki naturalne gwarantowały więc skuteczną obronę. Rosjanom udało się rozbić powstańcze oddziały i zakuć w kajdany bojowników o wolność, lecz nie byli w stanie zdławić ducha walki i pragnienia niepodległości. W „Uroczysku Powstańce” w 1935 roku uroczyście pobrano stąd ziemię na kopiec Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Powstanie Styczniowe 1863 było bowiem walką w ważnej i słusznej sprawie o wyzwolenie Ojczyzny.
Źródło: http://www.wigry.win.pl/ oraz informacje własne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz