28 lipca 2014

Prezydent Komorowski na 60-leciu OSP Maćkowa Ruda. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.W Maćkowej Rudzie na Suwalszczyźnie odbyła się ważna uroczystość dla lokalnej społeczności, gdzie swój jubileusz 60-lecia świętowała Ochotnicza Straż Pożarna. W obchodach wzięli udział Bronisław i Anna Komorowscy, pierwsza para RP objęła honorowy patronat nad tymi obchodami. Uroczystości rozpoczęła polowa msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup ełcki Jerzy Mazur. Z okazji uroczystego jubileuszu jednostka OSP Maćkowa Ruda otrzymała sztandar z napisem „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, a najbardziej zasłużeni strażacy otrzymali medale i odznaczenia z wizerunkiem św. Floriana. Prezydent, w czasie obchodów powiedział, że … „Jedna z konstrukcji, na której oparta jest wspólnota lokalna, jest straż pożarna. Tak jest w całej Polsce. Straż pożarna stanowi taki kręgosłup, wobec którego rośnie poczucie wspólnoty…” oraz życzył druhom poczucia sensu służby. OSP z Maćkowej Rudy liczy prawie 30 druhów i aktywnie angażuje się w życie społeczne miejscowości nie tylko ratując życie i mienie mieszkańców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz