17 listopada 2014

Obchody dnia Św. Huberta w Gibach, czyli święto myśliwych, leśników i sympatyków przyrody.Myśliwska kultura od setek lat jest ściśle powiązana z wiarą katolicką i ogromnym szacunkiem do zwierzyny łownej. Dlatego, co roku w listopadzie w Puszczy Augustowskiej spotykają się leśnicy, myśliwi i sympatycy lasu, którzy chcą oddać cześć Św. Hubertowi i naturze. Tegoroczne odchody dnia Św. Huberta rozpoczęto Mszą Św. w kościele p.w. Św. Anny w Gibach z udziałem myśliwych, leśników, miejscowej ludności, przedstawicieli władz samorządowych. Proboszcz miejscowej parafii w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na pracę leśników i ludzi pracujących w lesie oraz zasługi myśliwych dbających o zwierzynę, ochronę łowisk oraz kultywowanie tradycji. Po Mszy Świętej na leśnej polanie Nadleśnictwa Pomorze w malowniczej Puszczy Augustowskiej odbyła się wspólna biesiada myśliwska przy ognisku dla wszystkich. Poszanowanie ojczystej przyrody oraz dążenia do utrzymania jej w jak najlepszym stanie, stanowi symbol zbiorowej jak i osobistej godności polskich myśliwych. Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz