24 kwietnia 2015

Porosty - zwiastuny czystego powietrza, czyli ciekawy świat małych żywych organizmów.Zwykle uchodzą naszej uwadze pośród innej roślinności ale czasem warto im się przyjrzeć z bliska. Ponieważ są organizmami żywymi, gatunkiem wskaźnikowym inaczej bioindykatorem (biowskaźnikiem) służącym do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza. Porosty są to małe niewielkie organizmy składające się z dwóch, ściśle ze sobą związanych komponentów: zielonych komórek glona otoczonych strzępkami grzyba. Pomimo dość ciekawej i prymitywnej budowy, główną cechą jest wielka różnorodność form i kształtów. Wyodrębniane są zwykle trzy typy morfologiczne plech: skorupiasta, listkowata i krzaczkowata. Ochroną prawną w kraju objęte jest 178 gatunków, a 27 objętych jest ochroną częściową. Mogą rosnąć na ziemi, na kamieniach, na korze i gałęziach drzew. Są odporne na niską i wysoką temperaturę, brak wody, złą glebę, nie znoszą tylko zanieczyszczenia powietrza. Często nie docenia się roli porostów w funkcjonowaniu ekosystemów, a przecież odgrywają one w przyrodzie niezwykle ważną rolę organizmów pionierskich, gdzie obserwując te małe żywe organizmy dowiemy się o stanie naszego środowiska i zadbamy o kondycję naszej ojczystej przyrody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz