15 lipca 2015

„Dzień Drwala w tradycji Puszczy Augustowskiej”, czyli gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą!Tegoroczny festyn rodzinny pt. „Dzień Drwala w tradycji Puszczy Augustowskiej” odbył się po raz kolejny na terenie Nadleśnictwa Szczebra w Nowince (RDLP Białystok). Rywalizację najlepszych drwali oglądało liczne grono gości, turystów oraz mieszkańców malowniczej ziemi augustowskiej. W zawodach wzięło udział 16-tu drwali w sześciu konkurencjach takich jak: przygotowanie pilarki do pracy, łupanie wałków, piłowanie kłody na czas pilarką, dokładność przerzynki, przerzynka kłody piłą ręczną i ścinka drzewa siekierą. Drwale zawodnicy musieli wykonać w możliwie krótkim czasie czynności, znane im z codziennej leśnej pracy pokazując duże umiejętności praktyczne. Po zakończeniu konkursu najlepszym drwalom wręczono nagrody rzeczowe. Podczas trwania festynu odbywały się konkursy, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, występy zespołów ludowych, pokazy rękodzieła ludowego, wystawa sprzętu leśnego oraz pokaz sokolnika. Sokolnik, Jarosław Przydacz opowiadał o sokolnictwie, pokazywał i „oblatywał” swoje ptaki drapieżne. Wśród stoisk wystawienniczych prezentowały się stoiska Nadleśnictw Szczebra, Suwałki oraz Wigierskiego Parku Narodowego, w których zorganizowano konkursy wiedzy o lesie, konkurs plastyczny oraz stanowiska informacyjne. Głównym celem zawodów jest propagowanie zasad bezpiecznej pracy w lesie przy ścince, przerzynce i okrzesywaniu drzew oraz promocja regionu jako obszaru mocno związanego z naturą oraz przyrodą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz