27 marca 2017

Warsztaty bartnicze z pasji do lasu, pszczół i tradycji w Gajówce Buduk, czyli dzianie barci.Bartnicy realizujący swoje działania z pasji do lasu, pszczół i tradycji przeprowadzili po raz czwarty warsztaty bartnicze, które odbyły się w Gajówce Buduk Nadleśnictwa Głęboki Bród
(RDLP Białystok). Bartnictwo na terenie Nadleśnictwa Głęboki Bród obecne jest od 2013 roku. W lasach nadleśnictwa znajduje się 26 kłód i barci dla leśnych pszczół. W warsztatach udział wzięło 10 uczestników z różnych regionów Polski, którzy doskonalili się w dzianiu barci pod nadzorem 2 instruktorów z Bractwa Bartnego. W sosnowym pniu o wysokości 150 cm każdy z uczestników przy użyciu piły motorowej i tradycyjnych narzędzi wykonał własnoręcznie kłodę. Najpierw drążenie piesznią, potem pogłębianie cieślicą, a na koniec wygładzanie wnętrza skobliczką. Dla niektórych uczestników to nowość. Siedem kłód zostanie wciągniętych na drzewa w różnych regionach Polski, trzy pozostały w Puszczy Augustowskiej. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z: zasadami właściwej lokalizacji i instalacji kłód, z sposobami zabezpieczania kłód na drzewach, ze sposobem wabienia pszczół do założonych kłód bartnych i barci oraz poznali historię bartnictwa w Puszczy Augustowskiej. Odtwarzanie tej dawno zapomnianej profesji przynosi korzyści dla Puszczy Augustowskiej, a doświadczenie pokazuje, że pszczoły dobrze adaptują się w środowisku leśnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz