5 lutego 2018

Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę wojskową w Sejnach.W Sejnach na Placu Dominikańskim, żołnierze Obrony Terytorialnej złożyli uroczystą przysięgę wojskową. Składający przysięgę to żołnierze, ochotnicy 12 suwalskiego batalionu lekkiej piechoty, który jest pododdziałem 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. "Mścisław" w Białymstoku. 1 Podlaska Brygada liczy ponad 1,5 tys. żołnierzy. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służby mundurowe oraz rodziny żołnierzy. Na to wyjątkowe wydarzenie licznie przybyli i obserwowali z zainteresowaniem mieszkańcy miasta i regionu. To wydarzenie jest również szczególne dla samych Sejn, gdyż takiej uroczystości nie było od czasów stacjonowania Korpusu Ochrony Pogranicza w okresie międzywojennym. Wojska Obrony Terytorialnej mają zadanie ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi, a ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Natomiast do głównych zadań w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych, a czasie konfliktu wspierać będą wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych. Służba w Obronie Terytorialnej jest doskonałym sposobem na rozwój osobisty, kształtuje wartości, jak: wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz w wymiarze typowo ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz