29 maja 2020

Zielone torfowe naturalne dywany to wartościowe ekosystemy bagienne jako regulatory klimatu.Torfowisko stanowi ważny ekosystem mający zdolność retencji wody, jest to cenne przyrodniczo miejsce, w których powstaje torf. Torf składa się z masy nierozłożonych szczątków organicznych tj. liści obumarłych roślin oraz z zbrunatniałych pędów i łodyg. Warstwa torfu rośnie bardzo, bardzo powoli. Przyjmuje się, że przyrasta średnio w tempie 1 mm na rok, to znaczy, że torfowisko, w którym grubość torfu wynosi 5 m., liczy sobie ok. 5000 lat. Ze względu na sposób zasilania torfowisk w wodę i w składniki odżywcze dzielimy je na torfowiska niskie i wysokie. Torfowiska wysokie zasilane są wyłącznie wodami opadowymi powstają często na wzniesieniach terenu. Niskie lokalizują się w dolinach, a zasilają je wody gruntowe i płynące.Torfowiska przejściowe mogą posiadać cechy charakterystyczne dla obu głównych typów. Torfowisko jest też środowiskiem życia wielu organizmów niespotykanych nigdzie poza tym ekosystemem. Organizmy je zamieszkujące wykazują indywidualne przystosowania i adaptacje do tych konkretnych warunków. Najlepszym przykładem są owadożerne rosiczki. Torfowiska mogą żyć i sprawnie funkcjonować dzięki odpowiedniej ilosci wody. Torfowce posiadają komórki mogące magazynować olbrzymie ilości wody, której masa czasami może przekraczać 25 krotną masę rośliny. Torfowiska pokrywają zaledwie 4% powierzchni naszego kraju, to niewiele. Biorąc pod uwagę ich ogromne znaczenie dla przyrody i człowieka. Warto dbać o ten skrawek naszej ziemi i objąć je szczególną opieką. Jak widać, torfowiska mają nie tylko ogromną wartość przyrodniczą, ale również praktyczną i użytkową. Kto by się tego spodziewał po małym niepozornym mchu rosnącym na tym cennym torfowym zielonym dywanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz