4 października 2009


Rezerwat Rutka utworzony w 2001 r. na obszarze 49 ha ma na celu zachowanie w stanie naturalnym unikatowego bruku polodowcowego. Położony jest we wsi Rutka i Szeszupka, na wysokości 235 m. Od północy głazowisko ograniczone jest krawędzią zagłębienia Szeszupy, z której rozpościera się rozległy widok na amfiteatr Wodziłk. Powierzchnia ta zbudowana jest ze żwirów wodnolodowcowych, płatów gliny i dużej ilości głazów. Głazowisko tworzy tzw. bruk lodowcowy, który powstał jako pozostałość rozmycia gliny zwałowej przez wody topniejącego lądolodu. W przemieszczeniu pionowym głazów duży udział miał również człowiek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz