13 czerwca 2010


Szlaki turystyczne.
Szlaki turystyczne piesze i rowerowe Suwalszczyzny dają możliwość zapoznania się z najpiękniejszymi i najbardziej wartościowymi miejscami Suwalszczyzny. W szczególny sposób nastawione są one na zapoznanie turystów z walorami przyrodniczymi, których odnalezienie nie byłoby możliwe w żadnym innym miejscu naszego kraju. Do najważniejszych szlaków pieszych należą, oznaczone różnymi kolorami, trasy do źródeł Czarnej Hańczy, nad Pomorze, czy od Wigier do kurhanów. Wszystkie wymienione szlaki są znakomicie przygotowane do zwiedzania ich przez turystów. Wzbogacane są również o ścieżki edukacyjne, mające za zadanie zapoznanie piechurów z fauną i florą występującą na tym terenie. Pozwalają bezpiecznie i bez błądzenia dotrzeć do interesujących, często mało znanych miejsc. Wiodą przez rezerwaty, parki narodowe i krajobrazowe, obszary ochrony Natura 2000 oraz do obiektów związanych z narodową i regionalną historią.
Źródło: http://www.szlaki24.pl/szlaki-turystyczne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz